"Instandhaltung" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Instandhaltungtechnická údržba
Instandhaltungúdržba a drobné opravy
Instandhaltungúdržba

Beispieltexte mit "Instandhaltung"

Instandhaltung und Wartungúdržba a opravy
Hinweise zur Instandhaltungpokyny k provádění technické údržby
Instandhaltung - Inspektion - WartungTechnická údržba - inspekce - údržba
Instandhaltung (Wartung, Inspektion, Instandsetzung) und/oderÚdržbou (údržba, inspekce, opravy) nebo
Instandhaltung der Gebäude, Maschinen, Geräte, Hecken, Gräben usw.;údržba budov, strojního zařízení, vybavení, plotů, kanálů atd.,
bei Inbetriebnahme und Instandhaltungpři uvádění do provozu a technické údržbě
Gesamtumsatz Betrieb und InstandhaltungCelkový obrat v oblasti provozu a údržby
bei Inbetriebnahme 
und Instandhaltungpři uvádění do provozu 
a údržbě
Inspektion und vorbeugende Instandhaltungkontrola a preventivní údržba
unzureichender Wartung und Instandhaltungnedostatečná údržba a opravy.
Inspektionen und vorbeugende InstandhaltungKontrola a preventivní údržba
Montage, Inbetriebnahme und Instandhaltung.montáži, uvedení do provozu a technické údržbě.
geringere Kosten für die Instandhaltung der AnlagenSnížení nákladů na údržbu hmotných aktiv
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen„Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel“
Reparatur und Instandhaltung von Bau- und BergbaumaschinenOpravy a údržba důlních a stavebních strojů
Reparatur und Instandhaltung von Förder- und HebevorrichtungenOpravy a údržba zvedacího a manipulačního zařízení
Reparatur- und Instandhaltung von landwirtschaftlichen ZugmaschinenOpravy a údržba zemědělských traktorů
Reparatur- und Instandhaltung von metallbearbeitenden WerkzeugmaschinenOpravy a údržba obráběcích strojů na opracování kovů
Instandhaltung von Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungenOpravy a údržba elektrického rozvodného a řídicího zařízení

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Instandhaltungsbereich, soweit erforderlich, absichern.Je-li třeba, zajistěte oblast provádění údržby a oprav s dostatečnou prostorovou rezervou.
Instandhaltungsbereich, soweit erforderlich, weiträumig absichern!Kolem místa, kde se provádí údržba, zajistěte podle potřeby dostatečně rozsáhlý prostor!
Instandhaltungsarbeiten dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werdenProvádění prací v rámci technické údržby je dovoleno pouze odbornému personálu
Instandhaltungsarbeiten dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.Práce v rámci technické údržby smí provádět pouze odborný personál.
Instandhaltungsarbeiten dürfen nur von eingewiesenem, speziell für diese Anlage ausgebildetem Fachpersonal durchgeführt werdenPráce v rámci technické údržby smí provádět pouze instruovaný odborný personál, vyškolený speciálně pro práci na tomto zařízení
Instandhaltungs- und Reparaturdienstleistungen an Schiffen, Flugzeugen und sonstigen Fahrzeugen werden von dieser Position erfasst.V této položce nejsou zahrnuty opravy a údržba lodí, letadel a jiných dopravních prostředků.
Instandhaltungs- und Reparaturdienstleistungen im Baugewerbe sind ebenfalls nicht erfasst, da sie zu den Bauleistungen gerechnet werden.Vyloučeny jsou údržba a opravy staveb, které se zahrnují do stavebních prací.
Kapitalzuweisung für Betrieb und InstandhaltungKapitál přidělený na provoz a údržbu
Besondere Sicherheitshinweise für die InstandhaltungKonkrétní pokyny týkající se bezpečnosti při údržbě a drobných opravách
Versagen vorgeschriebener Methoden zur Wartung und Instandhaltungselhání předepsaných metod údržby a oprav
InstandhaltungMesta AS: Příjmy, náklady a míra návratnosti u přechodných zakázek v oblasti provozu a údržby
Die Betriebs- und InstandhaltungsaufträgeZakázky v oblasti údržby a provozu
Hinweise für Instandhaltungsarbeiten beachten!Respektujte pokyny k provádění prací preventivní údržby a oprav!
Wartung und Instandhaltung, StörungsbeseitigungÚdržba a servis, odstraňování poruch
Reinigungs-, Instandhaltungs- und Sicherheitskosten;úklid, údržba a bezpečnost;
sind folgende Instandhaltungstätigkeiten zu verrichtenje třeba provést následující údržbové práce
Gefährdung aufgrund fehlerhafter InstandhaltungsarbeitenOhrožení chybně prováděnými údržbářskými pracemi
durch einen entsprechend zugelassenen Instandhaltungsbetrieb.odpovídajícím způsobem oprávněnou organizací údržby.