"Insekt" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Insekthmyz

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Insektenbekämpfungboj proti hmyzu
Insektizidinsekticidy
für den Weinsektor:pokud jde o odvětví vína:
Innovation im WeinsektorInovace v odvětví vína
Stützungsprogramme im weinsektorProgramy podpory v odvětví vína
Insektizide, Fungizide, Herbizide, Desinfektionsmittel und ähnliche Waren der Position 3808.insekticidy, fungicidy, herbicidy, dezinfekční nebo podobné výrobky čísla 3808.
Insektizide auf der Grundlage von Carbamaten, in Formen oder Aufmachungen für den Einzelverkauf oder als Zubereitungen oder WarenInsekticidy na bázi karbamátů, v úpravě nebo balení pro drobný prodej nebo jako přípravky nebo výrobky
Insektizide auf der Grundlage von Pyrethroiden, in Formen oder Aufmachungen für den Einzelverkauf oder als Zubereitungen oder WarenInsekticidy na bázi pyrethroidů, v úpravě nebo balení pro drobný prodej nebo jako přípravky nebo výrobky
Insektizide auf der Grundlage phosphororganischer Produkte, in Formen oder Aufmachungen für den Einzelverkauf oder als Zubereitungen oder WarenInsekticidy na bázi organofosforečných sloučenin, v úpravě nebo balení pro drobný prodej nebo jako přípravky nebo výrobky
Insektizide auf der Grundlage von Chlorkohlenwasserstoffen, in Formen oder Aufmachungen für den Einzelverkauf oder als Zubereitungen oder WarenInsekticidy na bázi chlorovaných uhlovodíků, v úpravě nebo balení pro drobný prodej nebo jako přípravky nebo výrobky
Begriffsbestimmungen für den WeinsektorDefinice týkající se odvětví vína
die Gefährdung insektenfressender Vögel.akutnímu riziku pro hmyzožravé ptactvo.
Kennzeichnung und Aufmachung im weinsektorOznačování a obchodní úprava v odvětví vína
Innovation im Weinsektor gemäß Artikel 51;inovace v odvětví vína podle článku 51;
Zuständige nationale Behörden im WeinsektorPříslušné vnitrostátní orgány v odvětví vína
das Langzeitrisiko für insektenfressende Vögel;dlouhodobé riziko pro hmyzožravé ptáky;
Nur Anwendungen als Insektizid dürfen zugelassen werden.Povolena mohou být pouze použití jako insekticid.