"Innereien" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Innereienvnitřnosti

Beispieltexte mit "Innereien"

Innereien nicht zulässig (ausgenommen Rinderzwerchfelle und -kaumuskeln).Nejsou povoleny žádné vnitřnosti (kromě hovězí bránice a žvýkacích svalů).
Wiederkäuer, Kaninchen, Schweine Frisches Fleisch, ausgenommen Innereienpřežvýkavci, králíci, prasata čerstvé maso vyjma drobů
Garantie für gereifte zugerichtete Innereien im Sinne von Muster BOV (Ziffer 10.6).Záruky ohledně vyzrálých zpracovaných drobů, jak jsou popsány ve vzoru osvědčení BOV (bod 10.6).