"Informationsnetz" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Informationsnetzinformační síť

Beispieltexte mit "Informationsnetz"

Informationsnetz landwirtschaftlicher Buchführungenzemědělská účetní datová síť
Soweit wie möglich basieren diese Angaben auf etablierten Datenquellen wie dem Informationsnetz landwirtschaftlicher Buchführungen und Eurostat.Tyto informace by pokud možno měly pocházet ze zavedených zdrojů údajů, jakými jsou například zemědělská účetní datová síť a Eurostat.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Aufbau und Pflege von Informationsnetzen landwirtschaftlicher Buchführungen;zavedení a provozování účetních informačních systémů v zemědělství;
zur Festsetzung der Pauschalvergütung je Betriebsbogen für das Rechnungsjahr 2005 im Rahmen des Informationsnetzes landwirtschaftlicher Buchführungenkterým se stanoví standardní poplatek za zemědělský podnikový výkaz zemědělské účetní datové sítě pro účetní období 2005