"Infektionskrankheit" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Infektionskrankheitinfekční nemoc

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Impfung empfänglicher Tiere gegen Infektionskrankheiten und Zoonosen.očkování vnímavých zvířat proti nákazám a zoonózám;
Verbesserung der Erfassung von Infektionskrankheiten und Vorsorge zur Bekämpfung von Epidemien und neu auftretenden Krankheiten;zlepšení dohledu nad infekčními chorobami a připravenosti k boji proti epidemiím a novým chorobám;