"Holding" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Holdingholding

Beispieltexte mit "Holding"

Profitiert vom Lukaschenko-Regime und unterstützt dieses, insbesondere durch Beltechexport, das zur Beltekh Holding gehört.Má prospěch z Lukašenkova režimu a podporuje jej, zejména prostřednictvím Beltechexportu, který je součástí Beltekh Holdingu.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Hauptverwaltungen und HoldinggesellschaftenVedení podniků a holdingové společnosti
der gemischten Mutterfinanzholdinggesellschaft,mateřské smíšené finanční holdingové společnosti;
Holdinggesellschaften oder Zweigstellen relevanter Finanzinstitute,holdingových společností nebo poboček příslušné finanční instituce,
Verkauf von Tochterunternehmen an Český Aeroholding, a.s.Prodej dceřiných společností Českému Aeroholdingu, a.s.
die gemischte Holdinggesellschaft oder ihre Tochterunternehmen,holdingovou společností se smíšenou činností nebo jejími dceřinými podniky;
die Mutterfinanzholdinggesellschaft oder ihre Tochterunternehmen,mateřskou finanční holdingovou společností nebo jejími dceřinými podniky;
die gemischte Finanzholdinggesellschaft und ihre Tochterunternehmen,smíšenou finanční holdingovou společností a jejími dceřinými podniky;
die gemischte Finanzholdinggesellschaft oder ihre Tochterunternehmen,smíšenou finanční holdingovou společností nebo jejími dceřinými podniky;
eine Finanzholdinggesellschaft oder eine gemischte Finanzholdinggesellschaft.finanční holdingová společnost nebo smíšená finanční holdingová společnost;
Finanzholdinggesellschaften, die in den teilnehmenden Mitgliedstaaten niedergelassen sind,finanční holdingové společnosti usazené v zúčastněných členských státech;