"Hebel" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch

Hebelpáčka
Hebelpáka

Beispieltexte mit "Hebel"

Hebel umlegen und klemmen.Otočte páčkou a upněte ji.
Hebel lösen und schwenken.Uvolněte páčku a otočte jí.
Hebel betätigen und die Kippvorrichtung um 90° zurückschwenken.Uchopte páčku aretace a sklopte naklápěcí přípravek o 90° zpět.
Hebel vorziehen und Zustellung zurückdrehen bis die Motoren oben (unten) anstehenPovytáhněte páčku, a poté přetočením ručního kolečka pro nastavení přísuvu směrem dozadu přesuňte motory do krajních poloh, tedy nahoru (dolů)
Rechten Hebel nach rechts bewegenPravou páčkou otočte doprava
linken Hebel um 90° nach vorne schwenkenLevou páku stlačte o 90° směrem dopředu
linken Hebel um 90° nach vorne schwenkenLevou páčku sklopte o 90° dopředu
Ecküberströmventile mit Hebel und GewichtRohové přepouštěcí ventily s pákou a hmotnost
Hierbei das Federrohr nicht als Hebel benutzen.Pružinovou trubku přitom nepoužívejte jako páku.
Verriegelung am Hebel betätigen und die Vorrichtung um 90° schwenken.Uchopte páčku aretace a přípravek sklopte o 90° dopředu.
Diese ist zum Herausnehmen zu entriegeln, wozu der Hebel vor dem Behälter nach rechts umzulegen ist.Nádoba je fixována, takže se před vyjmutím musí nejprve uvolnit, a to otočením páčky před nádobou směrem doprava.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Klemmhebelupínací páka
Verriegelungshebelaretační páčka
Hebellagerložisko páky
Hebel/Knebel aus Aluminiumpáka/ovladač z hliníku
Ansprechmoment am BremshebelPrahová hodnota točivého momentu na páce brzdy
Verstellhebel in NormalstellungPřestavitelná páka odlehčovací brzdy v normální poloze
Hebelwirkung für die KMU-Bürgschaftsfazilität 1:32Pákový poměr pro nástroj SMEG – 1:32
Hebelwirkung für die Fazilität für wachstumsintensive und innovative KMU 1:6,7Pákový poměr pro GIF – 1:6,7
Ziehen Sie den Klemmhebel an.Upínací páku utáhněte.
Obere und untere Klemmhebel anziehen.Utáhněte horní a dolní aretační páčky.
Finanzielle Parameter und HebelwirkungFinanční parametry a pákový efekt
Obere Klemmhebel der Gegenhalter lösen.Povolte horní aretační páčky opěrek.
Klemmhebel des Handrads Horizontale lösen.Uvolněte fixační páku ručního kolečka horizontály.
Sägekopf hochstellen und Klemmhebel anziehen.Pilovou hlavu postavte nahoru a utáhněte upínací páku.
Getriebewahlhebel in die unterste Stellung bringenpáku voliče převodového ústrojí nastavte do krajní polohy dole