"Handfunktionsgruppe" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Handfunktionsgruppeskupina ručních funkcí

Beispieltexte mit "Handfunktionsgruppe"

Handfunktionsgruppe auf Ebene nicht erlaubtSkup. ručních fcí na této úrovni nepovolena
Nach Auswahl und Drücken einer Handfunktionsgruppe werden alle zugehörigen Handfunktionen aufgelistet (4 Zeilen)Po výběru a stisknutí některé ze skupin ručních funkcí se zobrazí přehled všech příslušných ručních funkcí (4 řádky)

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Scrollbalken für die HandfunktionsgruppenPosuvník pro listování v přehledu skupin ručních funkcí
Auflistung der Handfunktionsgruppen die im Lift aktiviert sindPřehled skupin ručních funkcí, jež jsou ve zvedacím zařízení aktivovány