"Handelsvolumen" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Handelsvolumenobjem obchodu

Beispieltexte mit "Handelsvolumen"

durchschnittliches Handelsvolumen und durchschnittlicher Transaktionsumfang,průměrný objem obchodu a jeho průměrná velikost;

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Mindesthandelsvolumen der Vermögenswerte,minimální objem obchodu s aktivy;
Das gemäß Absatz 1 geschaffene CCR-Management-Rahmenkonzept eines Instituts wird in Kombination mit den internen Kredit- und Handelsvolumenobergrenzen eingesetzt.Rámec řízení CCR instituce vytvořený podle odstavce 1 se používá spolu s interními úvěrovými limity a limity obchodování.