"Handelsunternehmen" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Handelsunternehmenodbytový podnik

Beispieltexte mit "Handelsunternehmen"

Somit wird die Gewinnspanne von 5 % für die verbundenen Handelsunternehmen in der Union bestätigt.V důsledku toho se 5 % ziskové rozpětí pro obchodníky ve spojení v EU potvrzuje.
Das Mischen von Biodiesel ist ein einfacher Prozess, den viele Handelsunternehmen in ihren Lagertanks durchführen können.Mísení je jednoduchý postup, který jsou mnohé obchodní společnosti schopny provádět ve svých skladovacích zásobnících.
In Anbetracht dieses Umstands wird die angenommene Gewinnspanne von 5 % für verbundene Handelsunternehmen innerhalb der Union bestätigt.Za takových okolností byla 5 % úroveň zisku pro obchodníky ve spojení se sídlem v Unii potvrzena.