"Haftung" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
HaftungRučení
Haftungodpovědnost

Beispieltexte mit "Haftung"

elterliche Haftungrodičovská odpovědnost
vertragliche Haftungzávazková odpovědnost
zivilrechtliche Haftungobčanskoprávní odpovědnost
Haftung des Staatesodpovědnost členského státu
Haftung der ZollbehördenOdpovědnost celních orgánů
Haftung für Umweltschädenekologická odpovědnost
Hinweise zur Haftunginformace o poskytování záruky
Haftung des Inhabers der EntscheidungOdpovědnost držitele rozhodnutí
Haftung der Zentralbanken des Eurosystems gegenüber NutzernOdpovědnost centrálních bank Eurosystému vůči uživatelům
Gesellschaft mit beschränkter Haftungspolečnost s ručením omezeným
DATENVERARBEITUNG, DATENSCHUTZ UND HAFTUNGZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ, OCHRANA ÚDAJŮ A ODPOVĚDNOST
Umsetzung und Bezug zur zivilrechtlichen HaftungProvádění a vztah k občanskoprávní odpovědnosti
Der Beihilfebetrag entspricht der Nettoschuld des Staates bei maximaler Haftung.Výše státní podpory je stanovena jako maximální čistá částka, ke které se stát zaručil.
Für Schäden durch unsachgemäße Benutzung übernimmt der Hersteller keine Haftung.Za škody způsobené neodborným používáním zařízení nepřebírá výrobce žádné záruky.
Mit der Beantwortung solcher Konsultationen übernimmt die Auktionsaufsicht eine Verantwortung und Haftung.Tyto konzultace zakládají pro subjekt sledující dražby odpovědnost.
TEIL D: Haftung von LuftfahrtunternehmenČÁST D: Odpovědnost leteckého dopravce
Keine Haftung für Inhalt und Aktualität.Žádná záruka za obsah a aktuálnost.
Der Hersteller lehnt dann jegliche Haftung ab!Výrobce v takovémto případě nepřejímá žádnou odpovědnost!
Dies schließt jede Haftung des Herstellers aus.Kromě toho je tím vyloučeno jakékoliv ručení výrobce.
Anderfalls erlischt jegliche Haftung unsererseits.Jinak zaniká veškerá odpovědnost z naší strany.
Eine Haftung für normale Abnutzung ist ausgeschlossen.Podnikatel neodpovídá za běžné opotřebení.
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrundVýrobce nepřebírá žádnou záruku za škody, které vzniknou v důsledku

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Haftungsbeschränkungomezení platnosti ručení
Bewirtschaftungsformtyp údržby
Eigenbewirtschaftungvlastnické hospodaření
Wasserbewirtschaftungzpracování vody
Herstellerhaftungodpovědnost výrobce
gemischte Bewirtschaftungsmíšená údržba
Grundsatz der Vergemeinschaftungkomunitizace
EFTA-Ausschuss für ProdukthaftungVýbor ESVO pro odpovědnost za výrobky
Bewirtschaftung der Ressourcenhospodaření se zdroji
Bewirtschaftung von Wechselwildpéče o migrující zvířata
Bewirtschaftung abgebrannten Kernbrennstoffs.zajištění nakládání s vyhořelým palivem.
Bewirtschaftungseinheit für Hochwasserrisikenpovodňová správní jednotka
EU-Gewässer in Sandaal-BewirtschaftungsgebietenVody EU oblastí řízení populací smačků
Haftungs-, Entschädigungs- und Vertraulichkeitsvereinbarungen zwischen den Teilnehmern.ujednání o odpovědnosti, odškodnění a důvěrnosti mezi účastníky.
SCHWERPUNKT 2: VERBESSERUNG DER UMWELT UND DER LANDSCHAFT DURCH FÖRDERUNG DER LANDBEWIRTSCHAFTUNGOSA 2 ZLEPŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A KRAJINY PROSTŘEDNICTVÍM HOSPODAŘENÍ S PŮDOU
Partikelanhaftung an der SpannbrilleUlpívání částic na upínací opěře
Bewirtschaftung von Wiesen oder WeidelandObhospodařování luk nebo pastvin
laufende Bewirtschaftung einer Rebfläche;každodenní správa vinic;
geeignete Bewirtschaftung von Steilhängen,vhodné obhospodařování příkrých svahů,
die Erfüllung von Mängelhaftungsansprüchen.splnění nároku na záruky za nedostatky.
Allgemeine Sicherheitshinweise und HaftungsausschlussVšeobecné bezpečnostní pokyny a vyloučení ručení
Bewirtschaftungsgebiete, Schutzgebiete oder geregelte GebieteSprávní oblasti, chráněná pásma nebo regulovaná území