"Grundplatte" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Grundplattezákladní deska

Beispieltexte mit "Grundplatte"

Grundplatte kpl. mit O-RingZákladní deska s O kroužkem - komplet
Gerät nur an der Grundplatte halten.Přístroj držte jen za základní desku.
Abdeckkappe von der Grundplatte A abnehmen.Ze základní desky A sejměte ochrannou čepičku.
Den Riegelbolzen C durch die Bohrungen der Wechselplatte B und Grundplatte A bis zum Anschlag schieben.Svorník závory C prostrčte otvory ve výměnné desce B a základové desce A až na doraz.
Der Gummiring F in der Grundplatte A dient zur Geräuschdämpfung und sollte sich in seiner Aufnahmenut befinden.Gumový kroužek F v základové desce A slouží ke snížení hluku a neměl by se nacházet ve svém upínacím žlábku.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Formen; Gießerei-Formkästen; Grundplatten für Formen; GießereimodelleFormy; formovací rámy pro slévárny kovů; formovací základny; modely pro formy
Die Anlage mit einem festen Halt auf einer Palette (oder einer Geeigneten Grundplatte) verspannt ist.zařízení bylo na paletě (nebo jiné vhodné podstavné desce) upevněno pevně a stabilně.
Gießerei-Formkästen, -Modelle (ohne solche aus Holz), Grundplatten für Formen, für die Metallgießerei (ohne Kokillen)Formovací rámy pro slévárny kovů, formovací základny, modely pro formy
Die Befestigung der Maschinengrundplatten, Podesten und Ständereinrichtungen dürfen nur in ungerissenem Beton vorgenommen werden.Podstavné desky strojů, podesty a zařízení typu stojanu je dovoleno upevňovat jen do betonu nevykazujícího žádné praskliny.
Die Pumpe ist an allen Befestigungspunkten (Lagergehäuse/Laterne, Endstutzen, Stützfüße) mit allen Befestigungsbohrungen mit der Unterkonstruktion (Grundplatte, Maschinengestell, Fundament usw.) sicher zu verschrauben.Čerpadlo je nutno bezpečně přišroubovat ve všech upevňovacích bodech (ložisková skříň/mezipříruba, koncové hrdlo, opěrné nohy) a s využitím všech upevňovacích otvorů k podstavné konstrukci (základová deska, stojan, podstavec atd.).