"Grenze" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Grenzemez
Grenzehranice

Beispieltexte mit "Grenze"

Obere Grenzehorní mez
Preis frei Grenzecena franko hranice
Grenze RU – HelsinkiRuská hranice – Helsinki
Grenze für den Schwellenwert in EURLimity pro prahovou hodnotu v EUR
Grenze oder Grenzen dieser Meereszone.Hranice této mořské zóny.
Grenze für NIO Teile in Folge erreichtdosažen limit dílů NE OK za sebou
Grenze für den Schwellenwert in HektarLimity pro prahovou hodnotu v hektarech
Grenze BY – Warszawa – Poznań – Grenze DEBěloruská hranice – Warszawa – Poznań – německá hranice
Grenze des geometrischen Verbundes aller Instanzen der Objektart ExistingLandUseObject.Hranice geometrického sjednocení všech instancí prostorového objektu ExistingLandUseObject.
vereinbarter Lieferort an der Grenzedohodnuté místo dodání na hranici
Ästuarschifffahrt zwischen Zeebrugge und niederländischer GrenzeLodní doprava v ústí řek mezi Zeebrugge a nizozemskou hranicí
Brno – Grenze ATBrno – rakouská hranice
Suceava – Grenze UASuceava – ukrajinská hranice
Budapest – Grenze RSBudapest – srbská hranice
Sofia bis Grenze FYROMSofia – hranice Bývalé jugoslávské republiky Makedonie
Sofia bis Grenze SerbienSofia – srbská hranice
Dubrovnik – Grenze HR/MEDubrovnik – hranice Chorvatsko/Černá Hora)
Timișoara – Grenze SerbienTimișoara – srbská hranice

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Untergrenzedolní mez
Grenzen des FrequenzgangesCharakteristika kmitočtové odezvy
Grenzen der ForschungsmethodenOmezení výzkumných metod.
Grenzen der BefugnisübertragungMeze pověřování
Einhaltung der ObergrenzeDodržování stropu
Einhaltung der EigenmittelobergrenzeDodržování stropu vlastních zdrojů
Binnengrenze der EUvnitřní hranice EU
Außengrenze der EUvnější hranice Evropské unie
mit Durchflussbegrenzer [2]s omezovačem průtoku [2]
Betriebsgrenzen — HeißluftballoneProvozní omezení – horkovzdušné balony
LUFTFAHRZEUGLEISTUNG UND BETRIEBSGRENZENVÝKONNOST LETADLA A PROVOZNÍ OMEZENÍ
Grenzen für die Anpassung der Schwellenwerte gemäß Artikel 10 Absatz 2Limity pro úpravu prahové hodnoty podle čl. 10 odst. 2
Grenze BY – Warszawa – Poznań – Frankfurt/Oder – Berlin – HamburgBěloruská hranice – Warszawa – Poznań – Frankfurt/Oder – Berlin – Hamburk
Grenzen benachbarter Verwaltungseinheiten haben nicht denselben Koordinatensatz.Hranice sousedních územních správních jednotek nemají tentýž soubor souřadnic.
grenzübergreifende Arbeitsmarktdienste zu stärken, damit die Mobilität von Arbeitnehmern über Grenzen hinweg gefördert wird;posilovat přeshraniční služby v oblasti trhu práce na podporu přeshraniční mobility pracovníků;
Großkredite, Eigenmittelanforderungen, Verschuldung und Basel-I-UntergrenzeVelké expozice, kapitálové požadavky, páka a úroveň Basilej I
Warngrenze NIO in [Anzahl]Mez výstrahy NeOK v [počet]
Warngrenze Eingriff in [Anzahl]Mez výstrahy zásahu v [počet]
Nettoobergrenzen gemäß Artikel 7Čisté stropy uvedené v článku 7
angemessene Obergrenzen je Einheit.přiměřených stropů na jednotku.
Betriebsgrenzen — alle LuftfahrzeugeProvozní omezení – všechna letadla
Bauteilabmessungen außerhalb der ToleranzgrenzenRozměry součástí jsou mimo meze tolerance
Prozesszeitenwarngrenze beachten; Leistungsmessung durchSledujte výstražné meze procesu; měření výkonu ze strany