"Gliedstaat" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Gliedstaatčlenská země federace

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

nicht teilnehmender Mitgliedstaatnečlenská země eurozóny
Mitgliedstaat der EUčlenský stát EU
Beitrag der Mitgliedstaatenpříspěvky členských států
Die Mitgliedstaaten könnenČlenské státy mohou
Berichte der MitgliedstaatenZprávy podávané členskými státy
Zuständigkeit der Mitgliedstaatenpříslušnost členských států
MINDESTZAHL DER UNTERZEICHNER JE MITGLIEDSTAATMINIMÁLNÍ POČET PODEPSANÝCH OSOB NA ČLENSKÝ STÁT
F207: Region und Teilregion in dem MitgliedstaatF207: region a subregion v členském státě
Nationale Gewichtung berechnet durch den MitgliedstaatVnitrostátní váha podniku vypočtená příslušným členským státem
Diese Beteiligung wird gewährt, sofern der MitgliedstaatTento příspěvek bude udělen za předpokladu, že členský stát:
Bewertung durch den berichterstattenden und den mitberichterstattenden MitgliedstaatHodnocení prováděné členským státem zpravodajem a členským státem spoluzpravodajem
BEDINGUNGEN FÜR DIE VERBRINGUNG VON HEIMTIEREN ZU ANDEREN ALS HANDELSZWECKEN AUS EINEM GEBIET ODER DRITTLAND IN EINEN MITGLIEDSTAATPODMÍNKY PRO NEOBCHODNÍ PŘESUNY ZVÍŘAT V ZÁJMOVÉM CHOVU Z URČITÉHO ÚZEMÍ NEBO TŘETÍ ZEMĚ DO ČLENSKÉHO STÁTU
auf Antrag der Mitgliedstaaten.na žádost členského státu nebo členských států.
Durchsetzung in den MitgliedstaatenProsazování v členských státech
Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dassČlenské státy zajistí, aby:
Die betroffenen Mitgliedstaaten verbietenDotčené členské státy zakážou:
einem Vizepräsidenten pro Mitgliedstaat,jeden místopředseda z každého členského státu;
Förderfähige Kosten der MitgliedstaatenZpůsobilé náklady členských států
Aktenzeichen im zuständigen Mitgliedstaat:Ref. číslo v příslušném členském státě::