"Gestalt" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Gestaltpostava

Beispieltexte mit "Gestalt"

Ihre endgültige Gestalt erhält „tepertős pogácsa“ durch Rollen des ausgestochenen Teiges mit der Handfläche.Přitom musíme dávat pozor nato, aby byl jejich tvar rovnoměrný a co nejvíce válcovitý.
Die Region Toskana ist von ihrer Gestalt und ihren geografischen Eigenschaften her für die Erzeugung von Qualitätsschinken prädestiniert.je díky své podobě a svým zeměpisným vlastnostem vhodný pro výrobu kvalitní šunky.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Produktgestaltungkoncepce výrobku
Arbeitszeitgestaltunguspořádání pracovní doby
Spukgestaltstrašidlo
Ausgestaltung und DurchführungNavrhování a provádění
Brennergestaltung (Low-NOx-Brenner) [25]Konstrukce hořáku (hořák s nízkými emisemi NOX) [24]
Gestaltung und Erstellung von SatellitenkontenNavrhování a sestavování satelitních účtů
Gestaltung oder Anordnung von Anzeigen und optischen DisplaysUspořádání indikátorů a optických displejů
Gestaltung der Geschäftskonditionen: Risikominderungsfaktoren / angewandter PrämienaufschlagPodmínky strukturování transakce: faktory omezení rizik / použitá přirážka k pojistné sazbě
Gestaltung von Maßnahmen für ein aktives Altern in Abstimmung mit den beschäftigungspolitischen Leitlinien.politiky aktivního stárnutí jsou koncipovány s ohledem na hlavní směry politik zaměstnanosti
Gestaltung der Forschungs- und Innovationspolitik der Union, einschließlich der Ausarbeitung künftiger Programme.koncipování politiky Unie v oblasti výzkumu a inovací, včetně přípravy budoucích programů.
Gestaltung und Durchführung einer aktiven Arbeitsmarktpolitik in Abstimmung mit den beschäftigungspolitischen Leitlinien.Aktivní politiky trhu práce jsou koncipovány a prováděny na základě hlavních směrů politiky zaměstnanosti.
Gestaltung, Anordnung oder Erkennung von Steuerungseinrichtungen, Körperhaltung, Sichtbarkeit, sich wiederholende TätigkeitenUspořádání nebo označení řídicích zařízení, držení těla, výhled, opakující se činnosti
Einfache, lineare Gestaltung der AnlageJednoduché a lineární uspořádání místa zařízení
spezielle Gestaltung der Verpackung (Farbe, Form);zvláštní úprava balení (barva, tvar);
Zweck und Gestaltung eines BeteiligungsunternehmensÚčel a forma jednotky, do níž bylo investováno
Weitere Gestaltungselemente der Banknotenentwürfe sind:Bankovky dále obsahují tyto grafické prvky:
den Zweck und die Gestaltung des Beteiligungsunternehmens;účel a formu jednotky, do níž bylo investováno,
Sicherheit von Maschinen - Allgemeine GestaltungsleitsätzeBezpečnost strojních zařízení, všeobecné zásady uspořádání
die Gestaltung der Systemarchitektur einschließlich des Kommunikationsnetzes,návrh systémové architektury systému, včetně jeho komunikační sítě,