"Gerichtsverfahren" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Gerichtsverfahrensoudní řízení

Beispieltexte mit "Gerichtsverfahren"

Gerichtsverfahren — BankkautionSoudní řízení - bankovní záruka
Gerichtsverfahren — BanksicherheitSoudní řízení - Bankovní záruka
Gerichtsverfahren und die Rechtsberatungsoudní řízení a právní pomoc
Gerichtsverfahren vor Gerichten, Gerichtshöfen oder Behörden eines Mitgliedstaats oder eines Drittstaats oder vor internationalen Gerichten, Gerichtshöfen oder Institutionen;v soudních řízeních u soudů nebo veřejných orgánů členského státu nebo třetí země nebo u mezinárodních soudů, tribunálů nebo orgánů,
Diese Gerichtsverfahren stellten einen klaren Verstoß gegen die Strafprozessordnung dar.Tato soudní řízení byla v jasném rozporu s trestním řádem.
Dieses Gerichtsverfahren stellte einen klaren Verstoß gegen die Strafprozessordnung dar.Soudní řízení bylo v jasném rozporu s trestním řádem.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Verwaltungsgerichtsverfahrensprávní řízení