"Genus" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Genusrod

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Genuss der Rechtevyužití práv
Teile für Maschinen für die Nahrungs- und GenussmittelerzeugungDíly strojů na výrobu potravin
Ein nicht alkoholhaltiges Getränk zum unmittelbaren Genuss, bestehend aus (in GHT):Nealkoholický nápoj určený k přímému požívání a s následujícím složením (v % hmotnostních):
Früchte und Nüsse, vorläufig haltbar gemacht, zum unmittelbaren Genuss nicht geeignetOvoce a ořechy prozatímně konzervované, nevhodné k okamžité spotřebě
Sendungen mit diesen Muscheln wären genussuntauglich, bevor die Laborergebnisse vorliegen.Zásilky těchto měkkýšů by byly nevhodné k lidské spotřebě před tím, než budou k dispozici laboratorní výsledky.
Der Genuss dieser Entsprechungen ersetzt nicht den Genuss alkoholfreier Erfrischungsgetränke.Spotřeba těchto výrobků podobných vínu nenahrazuje spotřebu nealkoholických nápojů.
Herstellung von Maschinen für die Nahrungs- und Genussmittelerzeugung und die TabakverarbeitungVýroba strojů na výrobu potravin, nápojů a zpracování tabáku
Mustergenusstauglichkeitsbescheinigung für die Einfuhr von Fischereierzeugnissen für den menschlichen VerzehrVzor veterinárního osvědčení pro dovoz produktů rybolovu určených k lidské spotřebě