"Generator" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Generatorgenerátor

Beispieltexte mit "Generator"

Generator oder rotierendem Umformer oder StromrichterS generátory nebo rotačními měniči nebo statickými měniči, usměrňovači nebo usměrňovacími přístroji
Typgenehmigung eines Fahrzeug hinsichtlich eines FAS für den Einbau in (ein) Fahrzeug(e) ohne Generator.Schválení typu vozidla z hlediska poplašného systému, který je určen k montáži na vozidlo (vozidla) bez alternátorů
Die Sollwertvorgabe kann dabei statisch oder per Generator erfolgen.Požadovanou hodnotu je přitom možno zadávat staticky nebo prostřednictvím generátoru.
Entsprechend der Benutzereingabe wird durch einen Generator zyklisch die Stell- und Messphase der Lastpunktkomponenten aufgerufen.Podle zadání uživatele bude generátor cyklicky vyvolávat fáze regulace a měření jednotlivých komponent kritického bodu zatížení.
Der Generator kann zu beliebigen Zeitpunkten mit den Buttons „Start“ und „Stop“ kontrolliert werden, dabei wird der aktuelle Zustand über eine grüne Anzeige markiert.Generátor si lze kdykoliv zkontrolovat, a to stlačením grafických tlačítek „Start“ a „Stop“, aktuální stav se přitom označí zeleným kolečkem.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Projektgeneratorprojektový generátor
Generatoren mit einer Leistung von mehr als 375 kWGenerátory s výkonem převyšujícím 375 kW
Generatorgas- und Wassergaserzeuger; Acetylenentwickler und ähnliche Gaserzeuger; Destillier- und RektifizierapparatePlynové generátory na výrobu generátorového nebo vodního plynu; vyvíječe acetylenu a podobná zařízení; destilační nebo rektifikační přístroje
Zusammensetzung des Rauchs — RauchgeneratorenSložení kouře – generátory dýmu
Wechselstromgeneratoren mit einer Leistung > 750 kVAGenerátory na střídavý proud (alternátory) s výkonem > 750 kVA
Teile für Elektromotoren und elektrische GeneratorenDíly elektrických motorů a generátorů
Herstellung von Elektromotoren, Generatoren und TransformatorenVýroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů
Installation von Elektromotoren, -generatoren und -transformatorenInstalace a montáže elektromotorů, generátorů a transformátorů
Teile für Generatorgas-, Wassergaserzeuger, Acetylenentwickler usw.Díly plynových generátorů
Hauptverwendungszweck: Antriebsmotor/Generator [1] Nichtzutreffendes streichen.Primární využití jako: trakční motor/generátor [1] Nehodící se škrtněte.


Übersetzungsbüro seit 2003
ISO 9001 zertifiziertes QM-System
Übersetzungsbüro seit 2003
ISO 9001 zertifiziertes QM-System