"Gemeinschaftsorgan" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Gemeinschaftsorganinstituce Evropské unie

Beispieltexte mit "Gemeinschaftsorgan"

Für die Erhebung von Klagen gegen die abgeordnete Person ist der betreffende Staat oder das betreffende Gemeinschaftsorgan zuständig.Za zahájení řízení proti vyslané osobě odpovídá dotyčný orgán státu nebo Společenství.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Darin werden die von den Gemeinschaftsorganen gewünschten vordringlichen Arbeiten berücksichtigt.“Program vezme v úvahu priority požadované orgány Společenství.“
Bei Bedarf können die beitragenden Staaten oder Gemeinschaftsorgane auch internationales Zivilpersonal abordnen.Přispívající státy nebo orgány Společenství mohou též v případě potřeby vyslat mezinárodní civilní personál.