"Gebot" auf Tschechisch


Gebotnabídka


Beispieltexte mit "Gebot"

Jedes Gebot wird unabhängig von den anderen Geboten betrachtet.Jednotlivé nabídky se zpracovávají nezávisle na ostatních.
Betrag, um den der Preis des übertragenen Auftrags das erfolgreiche Gebot überschreitetČástka, o kterou cena při převodu zakázky převyšuje cenu vítězné nabídky

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Stellenangebotnabídka zaměstnání
Energieangebotenergetická nabídka
Angebotspreisnabídková cena
Angebotseinreichungsoutěžní řízení
öffentliches Übernahmeangebotnabídka na převzetí firmy
Schnelles Angebot?Rychlá nabídka?
Angebot und Nachfragenabídka a poptávka
Anpassung des AngebotsPřizpůsobení nabídky
Jetzt Angebot anfordern!Nyní si vyžádat nabídku!
Ablehnung eines Angebotsodmítnutí nabízet
Übersetzung von Anlagenbau-Dokumentationen durch unsere Fachexperten in eine Vielzahl von Dateiformaten.
Maschinen- und Anlagenbau Dokumentation Übersetzung

Beschreibung der Angebotskonditionen.Popis podmínek nabídky.
Gebote mit einem Gebotspreis unter dem Reservepreis werden nicht akzeptiert.Nabídky, jejichž cena je nižší než cena vyvolávací, se nepřijímají.
Beim Angebot neuer Dienste.V případě poskytování nových služeb.
Wert des letzten GegenangebotsHodnota poslední protinabídky
Hier ist erhöhte Vorsicht geboten.Tomu je nutno věnovat zvýšenou pozornost.
Hinweis / Allgemeines Gebotszeichen!Upozornění / Obecná příkazová značka!
Gesamtsumme der Emission/des Angebots.Celková částka emise/nabídky.
Zu veröffentlichende angebotene KapazitätNabídka kapacity má být zveřejněna
Anzahl der elektronisch übermittelten Angebote.počtu nabídek obdržených elektronicky.