"Fuß" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Fußnoha

Beispieltexte mit "Fuß"

Weitere Angaben: Personenbeschreibung: 5 Fuß 2 Inch; 157,4 cm.Další informace: fyzický popis: 5 stop 2 palce; 157,4 cm.
Für Zuführeinrichtungen mit normalem Fuß (nicht verlängertem)Pro podávací zařízení s normální nohou (neprodlouženou)
Der linke Fuß muss so flach wie möglich auf dem Fußbrett angeordnet sein.Levé chodidlo se položí co nejrovněji na pedálovou podlahu.
Der Fuß ist mit dem in Absatz 2.9.2 des Anhangs 5 genannten Schuh zu versehen.Na chodidlo se obuje bota specifikovaná v příloze 5 bodu 2.9.2.
Anhang 10 — Verfahren für die Zertifizierung von Unterschenkel und Fuß der PrüfpuppePříloha 10 – Postup certifikace bérce a chodidla figuríny
Geomorphologische Komponente, die den Teil eines Berges zwischen dem Gipfel und dem Fuß beschreibt.Část hory mezi vrcholem a úpatím.
leichte Spuren von Beetmaterial; nicht abgeschnittene Champignons können am Fuß etwas Beetmaterial aufweisen.malé stopy po záhonovém materiálu; nekrájené žampiony také mohou mít vespod stopy po záhonovém materiálu.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Fußschutzochrana nohou
Fußgängerzonepěší zóna
Fußgängerchodec
Fußballerfotbalista
Fußbodenzem
Fußtaster loslassenpedál uvolněte.
Klassifizierung von UmweltfußabdruckflüssenKlasifikace toků environmentální stopy
Charakterisierung von UmweltfußabdruckflüssenCharakterizace toků environmentální stopy
Fußstützen dürfen nicht vorhanden sein.Židle nesmí mít opěrky nohou.
Fußtrichteröffnung am Vorlagetank verstopftZanesený dolní otvor trychtýře předlohového zásobníku
Fußschalter --- Sicherheitstechnik deaktiviertNožní spínač --- Bezpečnostní technika deaktivována
Fußtaster zum Verriegeln/Entriegeln der Kippvorrichtungpedál na zaaretování/odblokování naklápěcího přípravku
Fußtaster zum Entriegeln/Verriegeln der KippvorrichtungPedál na zaaretování/odblokování naklápěcího přípravku.
Fußtaster zum Verriegeln/Entriegeln der KippvorrichtungPedál na zaaretování/odblokování naklápěcího přípravku
Fußboden-, Fliesen- und Plattenlegerei, RaumausstattungObkládání stěn a pokládání podlahových krytin
Siehe Fußnoten 4 und 5.Viz poznámky pod čarou 4 a 5.
leichte Veränderung des Fußes,malé poškození třeně,
vertikale Ebene an der Fußsohlesvislá rovina dotýkající se plosky chodidla
Dieselbe Menge wie nach Fußnote 1.Stanoveno stejné množství jako podle poznámky pod čarou 1.
hand- oder fußbetriebene LuftpumpenVzduchová čerpadla ovládaná ručně nebo nohou
Rutschfester Fußboden; Zugänge freihaltenProtiskluzová podaha; udržovat volné přístupy
Glatter Fußboden; Herumliegende GegenständeHladká podlaha; kolem poházené předměty