"Frost" auf Tschechisch


Frostmráz

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

frostigmrazivý
Kategorie 7 — Pelagische Frostertrawlerkategorie 7 – mrazírenské trawlery pro pelagický rybolov
nivale, periglaziale und Permafrostmerkmalenivální, periglaciální a permafrostové prvky
Kategorie 8 — Pelagische Trawler ohne Frosterkategorie 8 – plavidla pro pelagický rybolov bez mrazírenského zařízení
Insbesondere bei Frostgefahr, wenn die Pumpe im Freien aufgestellt ist.Zejména pokud je hlášen mráz a čerpadlo stojí venku.
Fahrzeuge dieser Klasse sind mit einer geeigneten Entfrostungs- und Trocknungseinrichtung auszurüsten.Vozidla této kategorie musí být vybavena odpovídajícím zařízením pro odmrazování a odmlžování čelního skla.
Flugschreiber, elektrische Synchro- und Umformer, Entfroster und Demister mit elektrischen WiderständenLetové zapisovače, elektrické selsyny a měniče, rozmrazovače a odmlžovače s elektrickými rezistory
Anforderungen an Scheiben, Windschutzscheiben-Wisch- und Windschutzscheiben-Waschanlage sowie Entfrostungs- und TrocknungsanlagenPožadavky na zasklení, stírače a ostřikovače čelního skla a systémy odmrazování a odmlžování