"Front" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Frontčelo

Beispieltexte mit "Front"

Das Fahrzeug muss normalerweise mit der Front zu einer Festantenne stehen.Vozidlo musí normálně stát čelem k pevné anténě.
Die Aktivisten der Jungen Front Dmitri Daschkewitsch und Eduard Lobow wurden zu mehrjährigen Haftstrafen wegen Rowdytums verurteilt.Aktivisté hnutí Molodoj front (Mladá fronta) Dmitrij Daškevič a Eduard Lobov byli odsouzeni k několika letům odnětí svobody za „výtržnictví“.
Die Brandmeldezentrale mit ihren Einrichtungen sowie die Übertragungseinrichtung für Brandmeldungen müssen sich im gleichen Raum befinden und jederzeit gut zugänglich sein (freier Abstand vor der Front mindestens 750 mm).Protipožární centrála se svými zařízeními a přenosové zařízení k hlášení požárů se musí nacházet ve stejné místnosti a musí být neustále dobře přístupné (volná vzdálenost od čela nejméně 750 mm).

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

FrontstaplerČelní stohovací vozík
Regalfrontčelní strana regálu
FrontexFrontex
frontalfrontální
konfrontierenkonfrontovat
Risikoanalyse von FrontexAnalýza rizik vypracovávaná Frontexem
Adaptives Frontbeleuchtungssystem (AFS)Adaptivní přední osvětlovací systém (AFS):
einem integrierten Frontmonitor-Schaltkreisz integrovaného obvodu předního kontrolního zařízení a z vystavovacího mechanismu,
Frontabdeckung abnehmen (Bauform A)Sejmutí předního víka (konstrukční tvar A)
Frontplatte aufklappen (komplett Nach unten)Odklopte čelní panel (úplně dolů)
Frontklappe der Arbeitskammer fest verschließenBezpečně uzavřete klapku na čelní straně pracovní komory
Frontscheibenwischer AN (manuell) HöchstgeschwindigkeitStěrač čelního skla ZAPNUT (ruční režim) na nejvyšší rychlost
Frontplatte öffnen, Ansicht in das Gerät hinein, von vorne.Otevřete čelní panel, zepředu nahlédněte do přístroje.
Frontex und Europol können zum Entwurf des Standard-Fragebogens gehört werden.Návrh standardního dotazníku může konzultovat s Frontexem a Europolem.
Frontfilter mit Glastafeln mit speziellem Druck und spezieller Folienbeschichtung, zum Herstellen von Plasmabildschirmen [1]Přední filtr sestávající ze skleněných panelů se speciálním potiskem a fóliovým povlakem, k použití při výrobě plazmových zobrazovacích modulů [1]
Überprüfen der Bürsten an AnlagenfrontKontrola kartáčů v přední části zařízení
Die Frontplatte ist unterteilt inČelní panel je rozdělen do několika částí
Ansicht - Gehäuse mit FrontplattePohled - kryt s čelní deskou
Ansicht - Gehäuse ohne FrontplattePohled - kryt bez čelní desky
Teile von Frontabdeckungen für AutoradiosČásti předních panelů autorádií
Vollständiges Anhalten des FrontscheibenwischersÚplné zastavení stěrače čelního skla
Der Hauptschalter am Gehäuse (frontal angebracht)Hlavní vypínač na skříni (umístěný vpředu)
Verformbare Barriere für die FrontalaufprallprüfungDeformovatelná bariéra pro zkoušku čelním nárazem