"Fremder" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Fremdercizák

Beispieltexte mit "Fremder"

Diese Methode dient dem Nachweis fremder Pflanzenöle in Olivenölen.Tato metoda se používá ke zjištění přítomnosti cizích rostlinných olejů v olivových olejích.
Unsere Garantie erlischt bei Verwendung fremder oder nicht genehmigter Bauteile.Použitím neschválených součástek anebo součástek jiného výrobce zaniká nárok na plnění ze záruky.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Gegenposten: Alterssicherungsansprüche gebietsfremder Haushalte [115]Protipoložky: Penzijní nároky nerezidentských domácností [115]
die Tilgung oder Bekämpfung etablierter invasiver gebietsfremder Arten in einem angemessenen räumlichen Rahmen.eradikaci nebo kontrolu usazených invazních nepůvodních druhů ve vhodném prostorovém měřítku.
die Verhütung der Einschleppung invasiver gebietsfremder Arten, insbesondere durch Bekämpfung der Einschleppungspfade unbeabsichtigter Einbringung,prevenci zavlékání invazních nepůvodních druhů, zejména zabývání se cestami neúmyslného zavlečení;