"Fotograf" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Fotograffotograf

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

fotografierenvyfotit
fotografische Industriefotografický materiál
und/oder Fotografien): …Popis sacího potrubí (výkresy a/nebo fotografie): …
Fotografische Nachweise beigefügt (falls zutreffend)Fotografický materiál přiložen (je-li k dispozici).
Fotografie des Kulturguts (Höchstformat 8 cm × 12 cm)Fotografie kulturního statku (ne větší než 8 × 12 cm)
fotografische Vergrößerungs- oder VerkleinerungsapparateFotografické přístroje zvětšovací nebo zmenšovací (jiné než kinematografické)
fotografische Negative und Positive auf durchsichtigem Träger (Kapitel 37);fotografické negativy nebo pozitivy na průhledném podkladovém materiálu (kapitola 37);
Fotografische Platten und Filme, belichtet und entwickelt, ausgenommen kinematografische FilmeFotografické desky a filmy, exponované a vyvolané, jiné než kinematografické filmy
Fotografische Platten, Filme, Papiere, Pappen und Spinnstoffwaren, belichtet, jedoch nicht entwickeltFotografické desky, filmy, papír, kartón, lepenka a textilie, exponované, avšak nevyvolané
Die Fotografien sind nur zur Information.Fotografie slouží pouze pro informaci.
Bilder, Zeichnungen und Fotografien, gedrucktTištěné obrazy, kresby a fotografie
Teile und Zubehör für fotografische GeräteČásti, součásti a příslušenství pro fotografické přístroje
Kartenebenen für das Geodatenthema ‚Orthofotografie‘Vrstvy pro téma prostorových dat Ortofotografické zobrazení
Holzrahmen für Bilder, Fotografien, Spiegel oder dergleichenDřevěné rámy na obrazy, fotografie, zrcadla nebo podobné předměty
Kameras, fotografische Ausrüstung und Filmverarbeitungsausrüstung;b. kamery a fotopřístroje, fotografické vybavení a vybavení ke zpracování filmů;
Stehbildwerfer; fotografische Vergrößerungs- oder VerkleinerungsapparatePromítací přístroje pro statické snímky, jiné než kinematografické; fotografické přístroje zvětšovací a zmenšovací (jiné než kinematografické)