"Flughafen" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Flughafenletiště

Beispieltexte mit "Flughafen"

Modernisierung, Anbindung Flughafenmodernizace, přípojka na letiště
Flughafen Kangerlussuaq in Grönland“.Letiště Kangerlussuaq v Grónsku“
Anbindung Eisenbahn – Flughafenspojení letiště se železnicí
Anbindungen Eisenbahn an Hafen und Flughafenpropojení železnice s přístavem a letištěm
Organisation und Zuständigkeiten des ACC3 am FlughafenOrganizace a povinnosti dopravce ACC3 na letišti
Anschrift der Hauptstelle des Luftfahrtunternehmens am betreffenden FlughafenAdresa hlavního sídla leteckého dopravce na navštíveném letišti
Eisenbahnknoten Ljubljana, einschließlich multimodale Plattform; Anbindung Eisenbahn – Flughafenželezniční uzel Lublaň, včetně multimodální platformy; propojení železnice s letištěm
Zielkategorie vom Flughafen Dublin ausKategorie destinace u letů z letiště v Dublinu
Verkauf von Land und Gebäuden am Flughafen PragProdej pozemků a staveb společnosti Letiště Praha
Der Eintrag für den Flughafen Madrid erhält folgende Fassung:položka pro letiště Madrid se nahrazuje tímto:
Gesetz Nr. 69/2010 über das Eigentum am Flughafen Prag–Ruzyně.Zákon č. 69/2010 Sb., o vlastnictví letiště Praha-Ruzyně.
Verkauf von Zeitnischen am Flughafen London-Heathrow an British AirwaysProdej slotů na letišti Heathrow v Londýně společnosti British Airways
Prüft das Luftfahrtunternehmen bei direkter Annahme einer Sendung, ob deren Bestimmungsort ein Flughafen in der EU/im EWR ist?Když letecký dopravce přímo přejímá zásilku, zjišťuje, zda je jejím místem určení letiště EU/EHP?

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Flughafen, Infrastruktur/ Systeme des kombinierten Verkehrsletiště, kombinované přepravní systémy a infrastruktura
Modernisierung, Umgehung Güterverkehr; Anbindung Eisenbahn–Flughafenmodernizace, obchvat pro nákladní dopravu, železniční spojení na letiště
der Erhöhung der Flughafenkapazitäten,zvyšování kapacity letišť;
J. Auftraggeber im Bereich der FlughafendiensteJ. Zadavatelé v odvětví letištních zařízení
Dieser Begriff umfasst nicht das Flughafentransitvisum.Nezahrnuje letištní průjezdní vízum;
Antrag im internationalen Transitbereich eines FlughafensŽádost o mezinárodní ochranu v mezinárodním tranzitním prostoru letiště
Der Betreiber stellt dem Besatzungsmitglied in Flughafen-Bereitschaft eine Unterbringung zur Verfügung.Provozovatel poskytne členu posádky vykonávajícímu letovou zálohu na letišti ubytování.
Angaben zu dem zu validierenden Drittlandflughafen oder der damit verbundenen Einrichtungen für Luftfracht/LuftpostÚdaje o umístění letiště třetí země, které má být ověřeno, nebo zařízení pro odbavení nákladu/pošty, jež jsou k němu připojena
Andere Verkehrsträger, einschließlich Binnenwasserstraßen und Seeverkehr, Häfen, multimodale Anbindungen und Flughafeninfrastruktur:Ostatní způsoby dopravy, včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury: