"Flucht" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Fluchtúnik

Beispieltexte mit "Flucht"

Binnen 18 Monaten nach Stattgebung des Gesuchs aufgrund der Flucht der PersonDo 18 měsíců od přijetí žádosti, jelikož dotčená osoba je na útěku.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Landfluchtvylidňování venkova
Kapitalfluchtúnik kapitálu
Fahrerfluchtujetí z místa nehody
Zufluchtútočiště
inkl. Fluchtwegevč. únikových cest
Platzbedarf für Betrieb und Wartung einschließlich Fluchtwegeprostor potřebný na provoz a údržbu včetně únikových cest
Platzbedarf für Betrieb und Wartung einschließlich Fluchtwege (LxBxH)Prostor potřebný na provoz a údržbu včetně únikových cest (dxšxv)
Achten Sie auf den richtigen Abstand der Dichtflächen und auf genaues Fluchten.Dbejte na správnou vzdálenost těsnicích ploch a na přesné lícování.
ein Öltankschiff sich in Schwierigkeiten befindet und einen Zufluchtsort sucht;je ropný tanker v nesnázích a hledá místo pro útočiště;
Vermeiden Sie Verspannungen des Ventilgehäuses durch nicht fluchtende Rohrleitungen.Potrubí musí lícovat, jinak by byl kryt ventilu vystaven pnutí.
Platzbedarf der Pressen für Betrieb, Wartung und Instandhaltung inklusive FluchtwegeProstor potřebný na provoz, údržbu a opravy lisu včetně únikových cest
vor dem Rollen, dem Start und der Landung die Ausgänge und Fluchtwege nicht verstellt sind undpřed pojížděním, vzletem a přistáním byly všechny východy a únikové cesty prosty překážek, a