"Flasche" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Flascheflaška

Beispieltexte mit "Flasche"

Flasche (statt Blisterverpackung), Tabletten mit Prägung ‚A22‘Lékovka (spíše než obal ve formě blistru), tablety s reliéfem ‚A22‘
Auch verhindern diese Stoffe das Wachstum unerwünschter Hefen während der zweiten Gärung in der Flasche.Rovněž zabraňuje množení nežádoucích kvasinek během druhotného kvašení v lahvích.
Wenn eine liegende Flasche erkannt wird, stoppt die Weiche.S nálezem ležící láhve se výhybka okamžitě zastaví.
Mit diesem Taster, wird der Durchlauf einer Flasche simuliert.Toto tlačítko slouží k simulaci průběhu lahve zařízením.
Das gedruckte Etikett Zhenjiang Xiang Cu wird fest auf die Flasche aufgebracht.Štítek s označením „Zhenjiang Xiang Cu“ je vytištěn a trvale připevněn na láhev.
Die Schublade ist zur Aufbewahrung einer Flasche Wein mit spezifischen Abmessungen bestimmt.Zásuvka je určena k uložení lahve vína určitých rozměrů.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Flaschenweinlahvové víno
Flaschenzüge mit Elektromotor (ohne solche zum Heben von Fahrzeugen)Kladkostroje a zdvihací zařízení poháněná elektrickým motorem (kromě na zdvihání vozidel)
Erkennung Liegendflasche / Rückstaudetekce ležící láhve / zahlcení
Erkennung Liegendflasche / RückstauDetekce ležící láhve / zahlcení
Verschluss- oder Flaschenkapseln, aus KunststoffenPlastové uzávěry a čepičky na lahve z plastů
Automaten für heiße oder kalte Flaschen oder DosenAutomaty na horké nebo chlazené lahve nebo plechovky
Babyflasche aus Kunststoff (Polypropylen), mit Messstrichen.Kojenecká láhev vyrobená z plastu (polypropylen), s vyznačenou odměrnou stupnicí.
Ballons, Flaschen, Flakons und ähnliche Waren, aus KunststoffenPlastové demižony, lahve, flakony a podobné plastové výrobky
Knöpfe, Parfümzerstäuber, Vakuumisolierflaschen und andere Waren des Kapitels 96.knoflíky, montované termosky, rozprašovače voňavek nebo podobné rozprašovače nebo jiné výrobky kapitoly 96.