"Flachs" auf Tschechisch


Flachslen


Beispieltexte mit "Flachs"

Flachs und Hanf, Teil VIII;len a konopí, část VIII
Flachs und Hanf, soweit es sich um Hanf handelt;len a konopí, pokud jde o konopí;
Flachs (Leinen), roh oder bearbeitet, jedoch nicht versponnen;Len surový nebo zpracovaný, avšak nespředený;
Flachs (Leinen), gebrochen, geschwungen, gehechelt oder anders bearbeitet, jedoch nicht versponnenLen lámaný, třený, vochlovaný nebo jinak zpracovaný, avšak nespředený
Flachs (Leinen), roh oder bearbeitet, jedoch nicht versponnen; Werg und Abfälle von Flachs (Leinen) (einschließlich Garnabfälle und Reißspinnstoff)Len surový nebo zpracovaný, avšak nespředený; lněná koudel a lněný odpad (včetně niťového odpadu a rozvlákněného materiálu)
Soja, Sonnenblumen, Sorghum, Öllein, FlachsSoja, slunečnice, čirok, lněné semeno, len
Mais, Soja, Sonnenblumen, Sorghum, Öllein, FlachsKukuřice, soja, slunečnice, čirok, lněné semeno, len
Technische Übersetzungen für höchste Qualitätsansprüche

Gewebe aus Flachs oder RamieTkaniny ze lnu nebo ramie
Bettwäsche aus Flachs oder Ramie, gewebtLožní prádlo ze lnu nebo ramie (kromě pleteného nebo háčkovaného)
mit einem Anteil an Flachs von weniger als 85 GHTObsahující méně než 85 % hmotnostních lnu
Bindfäden, Seile und Taue, auch geflochten, aus Flachs oder RamieMotouzy, šňůry, provazy a lana, též splétané, ze lnu nebo ramie
Gewebe aus Flachs (Leinengewebe), mit einem Anteil an Flachs < 85 GHTLněné tkaniny obsahující < 85 % hmotnosti lnu
Bettwäsche aus Spinnstoffen (ohne Baumwolle, Flachs oder Ramie), gewebtLožní prádlo z tkaných textilií (kromě z bavlny, ze lnu nebo ramie)
Werg und Abfälle von Flachs (Leinen) (einschließlich Garnabfälle und Reißspinnstoff)lněná koudel a lněný odpad (včetně niťového odpadu a rozvlákněného materiálu)

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Faserflachs und -hanfLen a konopí pěstované na vlákno
Flachkulierwirk- und Flachstrickmaschinen, Nähwirkmaschinen und FlachkettenwirkmaschinenPloché pletací stroje, stroje na zpevnění prošitím a osnovní pletací stroje
Flächenzahlungen für bewässerten FaserflachsPlatby na plochu za zavlažovaný přadný len
den Flachs- und Hanfsektor,odvětví lnu a konopí,
Tischwäsche aus Flachs, gewebtStolní prádlo ze lnu (kromě pleteného nebo háčkovaného)
Übersetzungsbüro mit DTP-Experten · 50+ Sprachen

Tischwäsche aus anderen Spinnstoffen (ohne Baumwolle und Flachs)Stolní prádlo z chemických vláken netkaných a z jiných tkaných nebo netkaných textilií (kromě zboží z bavlny, ze lnu)
Gewebe aus Jute oder anderen textilen Bastfasern (ohne Flachs, Hanf, Ramie)Tkaniny z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken (kromě lnu, konopí a ramie)
Der Sektor Flachs und Hanf umfasst die in nachstehender Tabelle aufgeführten Erzeugnisse:Odvětví lnu a konopí se vztahuje na produkty uvedené v této tabulce:
Färben von Flachs, Jute, anderen textilen Bastfasern, pflanzlichen Spinnstoffen und PapiergarnBarvení lněné příze, juty, ostatních lýkových a rostlinných textilních vláken a papírových vláken
Faserflachssorten, die für Flächenzahlungen für landwirtschaftliche Kulturpflanzen in Frage kommenOdrůdy lnu pěstovaného na vlákno způsobilé pro plošné platby za plodiny pěstované na orné půdě