"Flügel" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Flügelkřídlo

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Flügelgriffkřídlová rukojeť
Geflügelzuchtchov drůbeže
Geflügelfleischdrůbeží maso
Geflügeldrůbež
Legegeflügelnosnice
geschlachtetes Geflügeljatečná drůbež
Schlachten von GeflügelZpracování a konzervování drůbežího masa
Geflügel und EierDrůbeží maso a vejce
andere als GeflügellebernJiné než drůbeží játra
Geflügel — MasthähnchenDrůbež – brojleři
Bruteier (alle Geflügelarten)Násadová vejce (veškerá drůbež)
Erzeugnisse des GeflügelfleischsektorsProdukty v odvětví drůbežího masa
andere als von HausgeflügelJiná než z domácí drůbeže
Alleinfuttermittel für Schweine (außer Ferkeln) und Geflügelkompletních krmiv pro prasata (s výjimkou selat) a drůbež.
zur Zulassung von Propionsäure, Natriumpropionat und Ammoniumpropionat als Zusatzstoffe in Futtermitteln für Wiederkäuer, Schweine und Geflügeltýkající se povolení kyseliny propionové, propionanu sodného a propionanu amonného jako doplňkových látek pro přežvýkavce, prasata a drůbež
C. Geflügel und BruteierC. Drůbež a násadová vejce
D. eingefahrenen Flügelklappen undvztlakové klapky jsou zasunuty a
Geflügelfleisch, frisch oder gekühltDrůbeží maso, čerstvé nebo chlazené
Geflügelleber, frisch, gekühlt oder gefrorenDrůbeží játra, čerstvá, chlazená nebo zmrazená
Fleischerzeugnisse aus frischem GeflügelfleischMasné výrobky získané z čerstvého drůbežího masa
Fleischzubereitungen aus frischem GeflügelfleischMasné polotovary získané z čerstvého drůbežího masa
Begriffsbestimmungen für den GeflügelfleischsektorDefinice týkající se odvětví drůbežího masa