"Fisch" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Fischryba

Beispieltexte mit "Fisch"

Fisch und Fischereierzeugnisse [4]Ryby a produkty rybolovu [4]
Fisch muss für die Konservenindustrie bestimmt sein.jsou určeny pro konzervárenský průmysl.
Fisch und Fischereiprodukte, einschließlich Krebs- und Weichtieren, verarbeitetZpracované ryby a produkty rybolovu včetně měkkýšů a korýšů
Nachweis verarbeiteter tierischer Proteine von FischPřítomnost zpracovaných živočišných bílkovin ryb
Alle zur Lebensmittelerzeugung genutzten Arten außer Fischvšechny druhy zvířat určené k produkci potravin s výjimkou ryb
Lebende Tiere und Waren tierischen Ursprungs, ausgenommen FischŽivá zvířata a živočišné produkty, kromě ryb
Die Rückstandshöchstmengenwerte für Fett, Leber und Nieren gelten nicht für Fisch.MRL pro tuk, játra a ledviny se nevztahují na ryby.
Überall im Vereinigten Königreich steht die Stadt Grimsby als Synonym für die Verarbeitung von Fisch.Grimsby je po celém Spojeném království vyhlášené zpracováním ryb.
Zugeständnisse für Fisch und FischereierzeugnisseCelní koncese na ryby a produkty rybolovu
Die Bestände an lebendem Fisch nahmen ebenfalls zu.Zásoby chovaných živých ryb také stouply.
sie keinen Fisch auf See auf ein anderes Schiff umladen;tato plavidla nepřeloží na moři žádné ryby na jiné plavidlo;
Die Bestände an lebendem Fisch gingen um 19,1 % zurück.Zásoby chovaných ryb klesly o 19,1 %.
sie keinen Fisch auf See auf ein anderes Schiff umladen undtato plavidla nepřeloží na moři žádné ryby na jiné plavidlo a
Das Original der Umsetzerklärung begleitet den Fisch nach der Umsetzung.Přemístění ryb provází originál prohlášení o přemístění.
Sie werden auch zum Räuchern von Fleisch, Fisch und Molkereierzeugnissen verwendet.Používají se rovněž při uzení masa, ryb a mléčných výrobků.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Fischereirechtrybolovná práva
Fischernetzrybářská síť
Fischereiflotterybářská flotila
Fischereiverwaltungrybářské obhospodařování
Fischölrybí olej
Verrohrung kundenspezifischpropojení potrubím podle specifikací zákazníka
Pazifischer OzeanTichý oceán
demografische Analysedemografický rozbor
fotografische Industriefotografický materiál
kundenspezifische Fördersteckedopravní dráha specifická podle zákazníka
Stationsspezifische Betriebsarten.provozní režimy vázané na jednotlivá stanoviště.
Fischerei der Gemeinschaftrybářství Společenství
Fischerei mit Fabrikschiffenprůmyslový rybolov
Fische der Rhombosolea-ArtenPlatýsi rodu Rhombosolea
Erhaltung der Fischbeständehájení rybí násady
Anzahl der FischereifahrzeugePočet rybářských plavidel
Aquakulturflächen und Fischereiakvakultura a rybolov
B. Gemeinsame FischereiüberwachungB. Systém společného monitorování rybolovu
den sektorspezifischen Finanzrahmen,finanční rámec pro jednotlivá odvětví;
Fische der Gattung CoregonusRyby rodu Coregonus
Fische der Gattung RhombosoleaRyby rodu Rhombosolea
Fische der Art Ocrynopsis unicolorRyby druhu Orcynopsis unicolor
Fischerei auf Seezunge und Scholle;rybolov jazyka obecného a platýse velkého;
Fischlebern, -rogen, -milch, gefrorenRybí játra, jikry a mlíčí, zmrazené
Fischköpfe, Fischschwänze und FischblasenRybí hlavy, ocasy a žaludky
Fischzuchtanlagen und bewirtschaftete Aufzuchteinrichtungen.Rybí líhně a řízené sádky.
Lachs, Meerforelle und SüßwasserfischLosos, pstruh obecný a sladkovodní ryby
vom Fischfang abhängiges Gebietregion závislý na rybolovu
Länder der Pazifischen Gemeinschaftzemě Tichomořského společenství
Sicherheit einer geografischen Regionregionální bezpečnost
Einzutragende geografische Angabe …Zeměpisné označení, které má být zapsáno …
geografische Verteilung der Bevölkerungzeměpisné rozdělení obyvatelstva
Anzeige von menüspezifischen Parametersätzen.Zobrazení souborů parametrů jednotlivých nabídek.
Aufbau einer unternehmensspezifischen Terminologiedatenbank.Vybudování terminologické databáze specifické pro určitý podnik.