"Finanzkontrolle" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Finanzkontrollefinanční kontrola

Beispieltexte mit "Finanzkontrolle"

Management und FinanzkontrolleŘízení a finanční kontrola
Weitere Verbesserung der öffentlichen Finanzen und ihrer Verwaltung Verschärfung der internen und externen staatlichen Finanzkontrolle.Dále zlepšit veřejné finance a jejich správu Podporovat veřejnou vnitřní a vnější finanční kontrolu.
Zu Zwecken der Finanzkontrolle gelten die Artikel 8 und 9 der genannten Verordnung.Pro účely finanční kontroly se použijí články 8 a 9 uvedeného nařízení.
Die Finanzkontrolle dieser Maßnahmen unterliegt den Artikeln 8 und 9 der genannten Verordnung.Ke kontrole těchto opatření dochází podle článku 8 a 9 zmíněného nařízení.
Weitere Stärkung des externen Audits und Gewährleistung, dass die Finanzkontrolle und die Innenrevision ordnungsgemäß funktionieren.Dále posílit vnější kontrolu a zajistit, aby řízení finanční kontroly a vnitřní kontrola řádně fungovaly.