"Finanzbestimmung" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Finanzbestimmungfinanční právo

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Finanzbestimmungen und Formen der finanziellen UnterstützungFinanční ustanovení a formy finanční pomoci
Finanzbestimmungen für Kroatien gemäß den Artikeln 10 und 19Finanční ustanovení pro Chorvatsko uvedená v článcích 10 a 19
Finanzbestimmungen für Bulgarien und Rumänien gemäß den Artikeln 10, 16 und 18Finanční ustanovení pro Bulharsko a Rumunsko uvedená v článcích 10, 16 a 18
Formen der Finanzierung und FinanzbestimmungenFormy financování a finanční ustanovení
die Finanzbestimmungen für den gemeinsamen Aktionsplan, darunter:jeho finanční ujednání, a to včetně: