"Film" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Beispieltexte mit "Film"

Film und Tonbandfilmový a zvukový pás
Daher wurde vorgeschlagen, die Anteile an der Norsk Film AS zu verkaufen.Proto byl navržen prodej akcií společnosti Norsk Film AS.
Die Norsk Film AS wurde im Jahr 1932 durch den Zusammenschluss kommunaler Kinos gegründet.Společnost Norsk Film AS založilo v roce 1932 sdružení obecních kin.
Der Norsk Film AS und der Norsk FilmStudio AS wurde seit 1995 eine Steuerbefreiung gewährt.Norsk Film AS a Norsk FilmStudio AS využívaly daňových úlev od roku 1995.
Die ScanCam AS galt demnach nicht als integrierter Teil der Geschäftstätigkeit der Norsk Film AS.Scancam AS proto nebyla považována za nedílnou součást podniku Norsk FILM AS.
Bis 1989 bildeten das Studio und die Vermietung technischer Produktionseinrichtungen eine interne Abteilung der Norsk Film AS.Do roku 1989 bylo studio a technická výbava nedílnou divizí společnosti Norsk Film AS.
Die Norsk FilmStudio AS, die 1989 gegründet wurde, war ihrerseits ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Norsk Film AS.Norsk FilmStudio AS, která byla založena v roce 1989, byla dceřinou společností ve stoprocentním vlastnictví společnosti Norsk Film AS.
Alle norwegischen Produktionsgesellschaften (einschließlich der Norsk Film AS) hätten zu gleichen Bedingungen freien Zugang zu den Produktionseinrichtungen gehabt.Všechny norské produkční společnosti (včetně společnosti Norsk Film AS) měly otevřený přístup do výrobních zařízení za rovných podmínek.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Filmindustriefilmový průmysl
Filmkunstfilm
filmentočit
Anmerkungen aktiver FilmstudiosPřipomínky předložené činnými filmovými studii
Anmerkungen nationaler FilmförderungsstellenVyjádření vnitrostátních orgánů financujících filmové produkce
Filme für grafische ZweckeFilmy pro grafické umění
Filmunterlagen in Rollen oder StreifenFilmy v rolích nebo pásech pro fotografii nebo kinematografii
Filmvorführapparate; Diaprojektoren; andere StehbildwerferKinematografické promítací přístroje; promítací přístroje pro diapozitivy; ostatní promítací přístroje pro statické snímky
Filme, Videofilme und Fernsehprogramme, Rundfunkveranstalter, sonstige UnterhaltungČinnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů a jiné zábavní činnosti
Filmkameras und Filmvorführapparate, auch mit eingebauten Tonaufnahme- oder TonwiedergabegerätenKinematografické kamery a promítací přístroje, též s vestavěnými přístroji pro záznam nebo reprodukci zvuku
Filmsperrholz aus Okoumé weist daher nicht dieselben materiellen und technischen Eigenschaften wie die betroffene Ware auf.Překližované desky z okoumé s potaženým povrchem nemají tudíž stejné fyzické a technické vlastnosti jako dotyčný výrobek.
Kulturbeihilfen — Anreize für FilmproduzentenPodpora kultury – pobídky filmovým producentům
Das Filmstudio des Unternehmens wurde 1935 eröffnet.Filmové studio společnosti bylo otevřeno v roce 1935.
Substraten mit Diamantfilmen für elektronische Bauelemente;podložek z diamantových filmů pro elektronické součástky;
Die derzeitige Verleihpraxis stützt das Filmfinanzierungssystem.Současné distribuční postupy jsou základem systému financování filmů.
Lesegeräte für Mikrofilme, Mikrofiches oder andere MikroträgerČtecí přístroje pro mikrofilmy, mikrofiše nebo jiné mikroformáty
Kameras, fotografische Ausrüstung und Filmverarbeitungsausrüstung;b. kamery a fotopřístroje, fotografické vybavení a vybavení ke zpracování filmů;
integrierte Bezugsfläche für Rauigkeits-, Welligkeits- und ProfilmessungenIntegrovaná vztažná plocha k měření drsnosti, vlnitosti a profilu