"Fehlerbereich" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Fehlerbereichokruh chyb

Beispieltexte mit "Fehlerbereich"

Fehlerbereich (mit Hintergrundfarbe der Textzeile)Okruh chyb (s barvou pozadí řádku textu chybového hlášení)

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Wenn die gemessenen Emissionswerte für limitierte Schadstoffe im „Fehlerbereich“ liegen [2], gilt:Zvláštní případ vozidla, u něhož byly naměřeny emise kterékoli stanovené znečišťující látky v „zóně nevyhovění“ [2].