"Fehler" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Fehlerchyba
Fehleromyl

Beispieltexte mit "Fehler"

Fehler quittierenkvitování chyb
Fehler Durchflussmessungchyba měření průtoku
Fehler Grundstellungsfahrtchyba pojezdu do zákl. polohy
Fehler ist aufgetretense nevyskytne chyba
Fehler beim Datenaustauschchyba při výměně dat
x meldet Fehlerx hlásí chybu
Längsachse Servo Fehlerzávada na servopohonu podélné osy
Fehler bei der MessungChyba při měření
Fehler beim Lesen Variable.Chyba při čtení proměnné.
Fehler beim Schreiben Variable.Chyba při zápisu proměnné.
Fehler bei der DatenübertragungChyba při přenosu dat
Fehler in Ergebnisindex (Eingang)Chyba v indexu výsledku (vstup)
Fehler in Kennlinienindex (Eingang)Chyba v indexu charakteristické křivky (vstup)
Fehler bei automatischer Kalibrierungchyba při automatické kalibraci
Der Laser hat einen Fehler.Laser má chybu.
Der Laser hat keinen Fehler.Laser nemá žádnou chybu.
Infos über aufgetretene FehlerInformace o vyskytnuvších se chybách
Nicht Störzeit überwachte FehlerChyby nesledované podle doby poruchy
Ablaufdiagramm Verhalten nach FehlerVývojový diagram – chování po chybě
Fenster schliessen : Ende mit Fehlerzavřít okno : konec s chybou
Reporting-Dienst meldet keinen Fehler.reportingová služba nehlásí žádnou chybu.
Infomenü / Fehler HistorieInformační menu / Historie chyb
warten bis Fehler gelöschtVyčkejte vymazání chyby
warten, bis Fehler gelöschtčekejte, dokud se nevymaže chyba
Projektierte Fehler am TouchPanelChyby zobrazené na dotykovém panelu
Winsock Fehler bei Datenübertragung.Chyba Winsock při přenosu dat.
Sonstige stationsspezifische Fehler (rot)Ostatní chyby týkající se stanoviště (červeně)
Alle anstehenden Fehler werden angezeigt.Zobrazí se všechny nevyřízené chyby.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Bedienungsfehlerchyby obsluhy
Fehlermeldungchybová hlášení
Aufnahmefehlerchyba v záznamu
Bedienerfehlerchyba obsluhy, operátorská chyba
Fehlerbereichokruh chyb
ärztlicher Behandlungsfehlerchyba lékaře
Zeitüberwachung Fehlersignalhlídání času signál chyby
Fehlermedian = 0medián vad = 0
Fehlermedian (Md) (*)Medián vad (Md) (*)
externer Hardware Kommunikationsfehlerexterní chyba hardwarové komunikace
externer Software Kommunikationsfehlerexterní chyba softwarové komunikace
Empfindlichkeitskoeffizient und LinearitätsfehlerKoeficient citlivosti a chyba linearity
ein leichter Formfehler,lehká vada tvaru,
Zuordnung der Fehlernummerklasifikace chyb podle čísel
Sollzustand der Fehlermeldungpožadovaný stav chybového hlášení
Kommandofehler (Kommando aktiv)chyba v příkazu (příkaz aktivní)
Kugelausscheidung fehlerhafte Teilevyřazování kuliček - nesprávných součástí
Fehler in Kurvenindex (Ausgang)Chyba v indexu křivky (výstup)
FehlerModul - ungueltiger ModusModul chyb - neplatný režim
Fehler in Konstanteindex (Eingang)Chyba v indexu konstanty (vstup)
Fehler in Parameterindex (Eingang)Chyba v indexu parametru (vstup)
Fehler in Standardprogrammen (rot)chyby ve standardních programech (červeně)
FehlerModul - Ueberlauf FehlerspeicherModul chyb - přeplnění paměti chyb
FehlerModul - Ueberlauf FehlernummerberechnungModul chyb - přeplnění výpočtu čísla chyby
interner Hardware- / Softwarefehlerinterní chyba hardwaru / softwaru
Beim starten des Auftrags meldet der Antrieb Fehlerpři startu zakázky hlásí pohon chybu
Control cmd hat einen falschen Eingang, Modus fehlerControl cmd má chybný vstup, chyba v režimu
Rechnungslegungsmethoden, Änderungen von rechnungslegungsbezogenen Schätzungen und FehlerÚčetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby
Kennung des fehlerhaften Gerätskód přístroje vykazujícího chybu
Antrieb meldet keine FehlermeldungPohon negeneruje žádné chybové hlášení
falsches Fehlersignal nach Quittierungchybný signál chyby po odkvitování
Feldbusfehler Profibus: Keine Verbindungchyba sběrnice typu Feldbus Profibus: žádné spojení
Nummer der fehlerhaften Funktionseinheitčíslo funkční jednotky vykazující chybu
Meldetext der ausgewählten Fehlermeldungtext vybraného chybového hlášení
Anleitung für die FehlerzustandserkennungNávod k identifikaci závad