"Feder" auf Tschechisch


Federpružinka
Federpéro


Beispieltexte mit "Feder"

Feder und Federteller aufsetzen und Oberteil fest anziehen.Nasaďte pružinu a misku pružiny a horní část pevně utáhněte.
Freigabezylinder fährt ein, Feder fälltzasunutí uvolňovacího válce, odpadnutí pružiny
Blasimpuls treib Feder durch den Schlauchvzduchový impuls a následné protlačení pružiny hadicí
Durch Linksdrehen der Spindel Feder entspannen.Otočením vřetena doleva uvolněte pružinu.
Technische Übersetzungen für höchste Qualitätsansprüche

Klemmzylinder fährt wieder ein, Feder fällt auf Freigabezylinderopětovné zasunutí uchopovacího válce, spadnutí pružiny na uvolňovací válec
Der Druckminderer muss in Pfeilrichtung mit entspannter Feder eingebaut werden.Tlakový redukční ventil musí být instalován ve směru šipky s uvolněnou pružinou.
Wenn beide Max-Sensoren eine Feder signalisieren, werden die Trommel und die Förderschiene ausgeschaltet.Jakmile oba snímače maximálního stavu pružin ohlásí "pružinu", buben a dopravní kolejnice se vypnou.
Durch das Vereinzelungssignal, das durch die Steuerung erfolgt, wird eine Feder vereinzelt und steht zur Weiterverarbeitung zur Verfügung.Vydělení pružiny se spouští příslušným signálem z řízení. Samostatné pružiny jsou připraveny k dalšímu zpracování.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Druckfedertlačná pružina
Federringepružné kroužky
Federscheibenpružné podložky
Federzugaufhängungkladka s pružným lankem
Federsicherungpojistka pružiny
Druckfeder, Stößelpřítlačná pružina, zdvihátko
Blut von Zuchtfederwildkrev z farmové pernaté zvěře
Zucht- und Jagdfederwildpernatá farmová a volně žijící zvěř
mit Federbalgabdichtung, undmají vlnovcové ucpávky; a
Der federführende BegünstigteHlavní příjemce:
Pneumatikschrauber mit Federzugaufhängungpneumatický šroubovák zavěšený na pružném lanku
Federn und Federblätter, aus Eisen oder StahlPružiny a pružinové listy, ze železa nebo oceli
Federn von der zum Füllen verwendeten Art; DaunenPeří používané k vycpávání; prachové peří
Übersetzung von Anlagenbau-Dokumentationen durch unsere Fachexperten in eine Vielzahl von Dateiformaten.
Maschinen- und Anlagenbau Dokumentation Übersetzung

Federringe und -scheiben und andere SicherungsringeSpojovací výrobky bez závitů ze železa nebo oceli j. n.
Federn aus Kupfer oder Kupferlegierungen) (ohne Uhrfedern)Pružiny z mědi
Federn und Federblätter, aus Eisen oder Stahl; Federn aus KupferPružiny a listy pro pružiny ze železa nebo oceli; měděné pružiny
Federstecker D kann auch durch ein Vorhängeschloss (Diebstahlschutz) ersetzt werden.Pružinovou zástrčku D je možno též nahradit visacím zámkem (k ochraně proti krádeži).
Federn aus Greifbehälter aufnehmen und manuell mit Rückschlagventilen zusammenstecken.Z přihrádky vyjměte pružinky a ručně je zamontujte do zpětných ventilů.
Teile des Reversierstarters wie Anwerfseil, Anwerfklinke, Anwerfrolle, AnwerffederDíly reverzačního startéru jako roztáčecí lanko, roztáčecí západka, roztáčecí válec, roztáčecí pružina
Tellerfedern aus Eisen oder StahlDiskové pružiny ze železa nebo oceli
Spiralflachfedern aus Eisen oder StahlPloché spirálové pružiny ze železa nebo oceli
erkennte doppelte oder verhedderte Federndetekuje zdvojené a navzájem propletené pružiny
Spiralflachfeder aus gehärtetem Stahl mitPlochá spirálová pružina z temperované oceli o:
dem federführenden Begünstigten gemeldet wurden.byl oznámen hlavnímu příjemci.
Einstellen und Anlüften der FederüberströmventileSeřízení a vůle přepouštěcích ventilů s pružinou
Schafwolle, Wiederkäuerhaare, Federn und Federnteileovčí vlna, chlupy přežvýkavců, peří a součásti opeření