"Fahrzeugpapier" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Fahrzeugpapierdoklady vozidla

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Diese Montage- und Betriebsanleitung ist den Fahrzeugpapieren beizufügen.Tento návod k montáži a obsluze se přikládá k dokladům o vozidlu.
Die zulässige Stützlast und die zulässige Anhängelast für das Fahrzeug sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.Přípustné zatížení tažného zařízení a přípustnou připojenou zátěž pro vozidlo lze zjistit v dokladech k vozidlu.