"Führungswellen" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Führungswellenvodicí hřídele

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Anlagenteile, die erhöhter Vibration ausgesetzt sind, sollten bei den Wartungs- und Inspektionsintervallen besonders überprüft werden (z.B. Schraubverbindungen, Führungswellen, Lagerstellen usw.)Při provádění údržby a inspekce v předepsaných intervalech je nutno věnovat zvláštní pozornost zejména těm součástem zařízení, jež jsou vystaveny silnějším vibracím (např. šroubové spoje, vodicí hřídele, ložiska atd.)