"Fügeabschaltposition" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Fügeabschaltpositionvypínací připojovací poloha

Beispieltexte mit "Fügeabschaltposition"

Fügeabschaltposition (externer Weg), bei der der Befehl beendet wirdVypínací připojovací poloha (externí dráha), ve které se příkaz ukončí
Befehl Fügeposition (mit Erreichen der FügeabschaltpositionPříkaz připojovací poloha (s dosažením vypínací připojovací polohy
Ab einer Startposition Geschwindigkeitsreduzierung wird die Fügegeschwindigkeit bis zur Fügeabschaltposition von 100% auf die min. Fügegeschwindigkeit verringert.Připojovací rychlost se snižuje z počáteční polohy snižování rychlosti až do vypínací připojovací polohy ze 100% na min. připojovací rychlost.
Fügen mit Abschaltposition" sind der Geschwindigkeitsverlauf und die entsprechenden Abschaltschwellen dargestellt wenn die vorgegebene Fügeabschaltposition erreicht wird.Připojování s vypínací polohou" zachycuje průběh rychlosti s příslušnými vypínacími prahovými hodnotami v okamžiku dosažení zadané vypínací připojovací polohy.
Nach Erreichen der Fügestartposition wird mit der Fügegeschwindigkeit weiter positioniert, bis entweder die Fügeabschaltposition überschritten oder die Fügeendposition erreicht ist.Po dosažení počáteční připojovací polohy pokračuje pohyb připojovací rychlostí dále, dokud se buď nepřekročí vypínací připojovací poloha, nebo nedosáhne koncové připojovací polohy.