"Etat" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Etatrozpočet

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Forschungsetatrozpočet na výzkum
Werbeetatrozpočet na reklamu
vegetativvegetativní
Allyl cyclohexylacetate; 2-PropenylcyclohexanacetatAllyl cyclohexylacetat; Prop-2-en-1-yl-cyklohexanacetát
Fentinacetat (CAS-Nr. 900-95-8)Fentinacetát (CAS č. 900-95-8)
Benzidinacetat (CAS-Nr. 36341-27-2)Benzidinacetát (CAS č. 36341-27-2)
Kalkfelsen mit FelsspaltenvegetationVápencové skalní svahy s chasmofytní vegetací
Silikatfelsen mit FelsspaltenvegetationKřemičité skalní svahy s chasmofytní vegetací
Ethylen-Vinylacetat-Copolymere, in PrimärformenEtylen-vinylacetátové kopolymery v primárních formách
Künstliche Spinnkabel, aus AcetatKabely z umělých nekonečných vláken z acetátu
tert-Butylacetat, t-Butylacetat, tertiäres Butylacetatterc-butylacetát, t-butylacetát, terciální butylacetatát
Eine Lösung im Verhältnis eins zu drei ermöglicht positive Prüfungen auf AcetatPři trojnásobném zředění vykazuje pozitivní zkoušku na přítomnost octanu
Celluloseacetat (CA) [3912 11],acetylcelulosa (CA) [3912 11],
eptylacetat (Mischung aus R und S)heptan-3-yl-acetát (směs R a S)
Mehrjährige Vegetation der KiessträndeTrvalá vegetace kamenitých břehů
Ester der Essigsäure (ohne Ethylacetat)Estery kyseliny octové (kromě etylacetátu)
Bewertung und Interpretation der ErgebnisseHodnocení a interpretace výsledků
auf Dauergrünland mit einheimischer Vegetation;na trvalých loukách s autochtonní flórou,
Festliegende Küstendünen mit krautiger Vegetation (Graudünen)Zpevněné pobřežní duny s bylinnou vegetací („šedé duny“)