"Esel" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Eselosel

Beispieltexte mit "Esel"

Pferde, Esel und Kreuzungen (Equidae)koně, osli a kříženci (Equidae)

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Dieselnafta
Gesellschaftspolečnost
Versicherungsgesellschaftpojišťovna
Gesellschaftsgründungzaložení společnosti
Gesellschaftsrechtzákon o obchodních společnostech
gesellschaftliche Analysesociální analýza
offene Handelsgesellschaftveřejná obchodní společnost
gemeinsame Tochtergesellschaftspolečná dceřiná společnost
Europäische AtomenergiegesellschaftEvropská společnost pro atomovou energii
gemischtwirtschaftliche Gesellschaftspolečnost se smíšeným vlastnictvím
Gesellschaft ohne Gewinnzwecknezisková organizace
Waldgesellschaften gemäßigter Klimazonenles mírného pásma
Eigenvermögen der VerwaltungsgesellschaftVlastní aktiva správcovské společnosti
Beteiligungen an Risikokapitalgesellschaften,investice do rizikového kapitálu společností;
der gemischten Mutterfinanzholdinggesellschaft,mateřské smíšené finanční holdingové společnosti;
Unter 15.1: Davon: BiodieselZ 15.1, z toho: Biosložky do motorové nafty
Leben in der Gesellschaftspolečenský život
Gesellschaft des bürgerlichen Rechtsobčanskoprávní sdružení
Gesellschaft mit beschränkter Haftungspolečnost s ručením omezeným
Gesellschaftliche Beziehungen des PersonalsSpolečenské styky mezi zaměstnanci
Investmentgesellschaft Ein Unternehmen, dasinvestiční jednotka Účetní jednotka, která:
Mit Natriumcarbonat fluxcalcinierte KieselgurKřemelina průtokově žíhaná uhličitanem sodným
in Gesellschaftsform (als Investmentgesellschaft);práva společností jako investiční společnost,