"Erzeugerpreis" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Erzeugerpreiscena výrobce

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Optimierung der Produktionskosten und Stabilisierung der Erzeugerpreise.optimalizace produkčních nákladů a zajišťování stálosti cen producentů.
Dadurch könnte die normale Entwicklung der Erzeugerpreise im Wirtschaftsjahr 2004/05 beeinträchtigt werden.Tato situace by mohla ovlivnit normální vývoj cen u producentů rýže v hospodářském roce 2004/05.
Optimierung der Produktionskosten und Investitionserträge als Reaktion auf Umwelt- und Tierschutznormen und Stabilisierung der Erzeugerpreise;optimalizace produkčních nákladů a návratnosti investic v reakci na normy v oblasti životního prostředí a dobrých životních podmínek zvířat a zajišťování stálosti cen producentů,