"Erwachsener" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Erwachsenerdospělý

Beispieltexte mit "Erwachsener"

Die Prävalenz wird getrennt für Herden von Masttruthühnern und Herden erwachsener Zuchttruthühner errechnet.Výskyt se vypočítá zvlášť pro hejna výkrmových krůt a hejna dospělých chovných krůt.
bei Herden erwachsener Tiere: während der Legezeit im Haltungsbetrieb bzw. in der Brüterei mindestens alle drei Wochen,v hejnech dospělých ptáků: nejméně každý třetí týden v průběhu snáškového období v hospodářství nebo v líhni,
Gesamtzahl der Herden von Masttruthühnern bzw. erwachsener Zuchttruthühner, die im Berichtsjahr mindestens einmal untersucht wurden;celkový počet hejn výkrmových krůt a dospělých chovných krůt, která se alespoň jednou během roku podání zprávy podrobila vyšetření;
Gesamtzahl der Herden von Masttruthühnern bzw. erwachsener Zuchttruthühner mit positivem Befund auf einen Salmonella-Serotyp im betreffenden Mitgliedstaat;celkový počet hejn výkrmových krůt a dospělých chovných krůt v členském státě pozitivních na jakýkoli sérotyp salmonel;