"Ereignis" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Ereignisefekt

Beispieltexte mit "Ereignis"

Ereignis.Ukončí příkaz čekající na určitou událost po uplynutí určité doby definované jako překročení času.
Der Befehl kann auf ein Ereignis (Flag) warten.Příkaz může počkat na určitou událost (příznak).
nicht von einem künftigen Ereignis abhängen darf undnesmí být podmíněné budoucí událostí a
Das Ereignis findet zwischen 0 und 8 Uhr belgischer Zeit statt.událost se koná v době mezi půlnocí a 8:00 hodin belgického času,
Das Umweltprogramm, nach dem das beobachtete Ereignis überwacht wird.Program pro životní prostředí, který monitoruje pozorovanou událost
Der Zeitpunkt, seit dem das beobachtete Ereignis real besteht/bestand.Doba, kdy pozorovaná událost vznikla v reálném světě.
Ereignis möglich, wenn zusätzlich noch die Maschinensteuerung ausfällt.Nežádoucí událost může nastat, když navíc ještě vypadne řízení stroje.
Ereignis eintritt.Možnost výskytu je všeobecný koncept týkající se možnosti, že událost nastane.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Stationsereignisseudálosti stanoviště
Standard-Stationsereignisstandardní událost stanoviště
Sterbefälle nach EreignismonatÚmrtí podle měsíce události
Coverage beobachteter EreignissePokrytí pozorované události
Lebendgeburten nach EreignismonatŽivě narození podle měsíce události
Expression der Transformationsereignisse;exprese transformačních událostí;
Ereignisse nach dem AbschlussstichtagUdálosti po skončení účetního období
Es werden keine Ereignisse protokolliert.Události se nebudou protokolovat.
Bezeichnung des geologischen Ereignisses.Název geologické události.
Gefährdungsereignisse nach EN ISO 14121-1Nebezpečné události podle normy ČSN EN ISO 14121-1
die Feststellung eines Auslöseereignisses,určení, že došlo k rozhodné události;
Daten zu Bevölkerung und LebensereignissenÚdaje o obyvatelstvu a přirozené měně
Fehlerhafte Konfiguration für Stationsereignisse.Chybná konfigurace událostí stanoviště.
Gebräuchliche Bezeichnung des beobachteten Ereignisses.Obecný název pozorované události.