"Erdbeben" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Erdbebenzemětřesení

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Erdbebenwarnungseizmické monitorování
Geophysikalische Station zur Beobachtung von seismologischen Ereignissen (Erdbeben u.a.) oder zur Messung der Bodenunruhe.Geofyzikální stanice, jejímž cílem je sledovat výrazné seismické události (zemětřesení) nebo šum prostředí.