"Erbin" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Erbindědička

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Rohrverbindungtrubková spojka
Verbinderspojovací člen
Verbindungspojka
Verbindungenspojky, spoje
Verbindungsplattespojovací deska
chemische Verbindungchemická sloučenina
Kabelverbindung prüfenzkontrolovat kabelové propojení
anorganische Verbindunganorganické sloučeniny
rechtsverbindliche Hersteller-Unterschrift(en)právně závazn(ý)é podpis(y) výrobce
Blei und BleiverbindungenOlovo a jeho sloučeniny
Cadmium und CadmiumverbindungenKadmium a jeho sloučeniny
Mitnehmer (=Verbinder Rollenkette)unašeč (=spojovací prvek válečkového řetězu)
Bruttoverbindlichkeiten aus Zwischenkontenbrutto částky závazků na přechodných účtech;
Eventualforderungen und EventualverbindlichkeitenPodmíněná aktiva a podmíněné závazky
Eisenbahnverbindung Wels - WienŽelezniční spojení Wels – Wien
Verbindung über den Ärmelkanaltunel pod kanálem La Manche
Feldbusfehler Profibus: Keine Verbindungchyba sběrnice typu Feldbus Profibus: žádné spojení
Durchgehende Verbindung des SchutzleitersPrůběžné spojení systému ochranných vodičů
Kabelverbindung befestigen oder auswechseln.Kabelový spoj upevněte nebo vyměňte.
Druckluftführende Rohr- und SchlauchverbindungenPotrubní a hadicové spoje na stlačený vzduch
Hydraulikverbindungsschläuche an Schnellverschlusskupplungen lösenOdpojte hydraulické spojovací hadice od rychlospojek