"Erbe" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Erbedědic

Beispieltexte mit "Erbe"

kulturelles Erbekulturní dědictví
architektonisches Erbestavební památky

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Fehlerbereichokruh chyb
Fehlerbeschreibungpopisy chyb
Sonderbetriebspeciální provoz
Sonderbetriebskettenzvláštní provozní řetězce
Sonderbetriebskettenřetězce speciálního provozu
Verbesserungen notwendignutno vylepšit
Speicherbehälter Stahlkugelnzásobník na ocelové kuličky
Speicherbehälter Keramikkugelnzásobník na keramické kuličky
Europäischer Bürgerbeauftragterevropský veřejný ochránce práv
landwirtschaftlicher Musterbetriebmodelový podnik
Beruf im Finanzgewerbefinanční povolání
Beruf im Gaststättengewerbegastronomický obor
Beispiel: Verarbeitendes GewerbePříklad: Výroba
Verbesserung der Pflanzenšlechtění rostlin
Herbeiführung des Friedensnastolení míru
Verbesserung des Wohnmilieuszlepšování bydlení
Lagerbestände der Gemeinschaftkomunitární zásoby
Verbesserung der Flächenstrukturrestrukturalizace půdního fondu
Holz, Papier- und DruckgewerbeDřevo, papír, tisk a rozmnožování
Druckerei-, Verlags- und Mediengewerbevydavatelské a tiskařské činnosti
Installation von Maschinen für das PapiergewerbeInstalace a montáže strojů a přístrojů pro výrobu papíru, kartonu nebo lepenky
Werkstoffe für kreative Branchen, einschließlich KulturerbeMateriály pro tvůrčí podniky, včetně kulturního dědictví
Reparatur und Instandhaltung von Maschinen für das PapiergewerbeOpravy a údržba strojů a přístrojů pro výrobu papíru, kartonu nebo lepenky
Installation von Maschinen für das Textil-, Bekleidungs- und LedergewerbeInstalace a montáže strojů a přístrojů pro textilní, oděvní a kožedělnou výrobu
Nach internationalen Regeln vergebene Aufträge und ausgerichtete WettbewerbeZakázky zadávané a soutěže o návrh organizované podle mezinárodních pravidel
Schutz des kulturellen Erbesochrana kulturního dědictví
zur Anwahl des Sonderbetriebsslouží k navolení speciálního (zvláštního) provozu
Außerbetriebnahme der gesamten AnlageVypnutí celého zařízení z provozu
deutliche Kennzeichnung des Laserbereichesvýrazné označení oblasti ohrožené laserem
Automatikbetrieb - Sonderbetrieb- HandbetriebAutomatický režim provozu- Zvláštní režim provozu- Ruční režim provozu
FehlerModul - Ueberlauf FehlernummerberechnungModul chyb - přeplnění výpočtu čísla chyby
Inanspruchnahme des Europäischen Bürgerbeauftragtenstížnost evropskému veřejnému ochránci práv