"Eröffnung" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Eröffnungzahájení

Beispieltexte mit "Eröffnung"

Eröffnung der PlenartagungZahájení plenárního zasedání
Eröffnung und Beenden der öffentlichen InterventionZahájení a ukončení veřejné intervence
Eröffnung von Zollkontingenten und anzuwendende ZölleOtevření celních kvót a platných cel
Eröffnung eines Zollkontingents von 10 Tonnen für ThailandOtevřít celní kvótu 10 tun pro Thajsko.
Eröffnung eines Zollkontingents von 79705 Tonnen, von denen 62905 Tonnen Brasilien und 14000 Tonnen Thailand zugewiesen werdenOtevřít celní kvótu 79705 tun, z níž se 62905 tun přidělí Brazílii a 14000 tun Thajsku.
zur Eröffnung des Ankaufs von Butter in bestimmten Mitgliedstaatenkterým se zahajuje prodej másla v některých členských státech
zur Eröffnung und Verwaltung eines autonomen Zollkontingents für Knoblaucho otevření a správě autonomní celní kvóty pro česnek
zur Eröffnung und Verwaltung eines autonomen Zollkontingents für Pilzkonserveno otevření a správě autonomní celní kvóty pro konzervované houby
Nachweis der Identität der Person, die die Eröffnung des Personenkontos beantragt.Důkazy o totožnosti osoby žádající o zřízení osobního vkladního účtu.
gegebenenfalls Eröffnung eines Bank- oder Postscheckkontos auf den Namen des Organs;případné otevření bankovního účtu nebo poštovního žirového účtu jménem orgánu;
Die Mitgliedstaaten hatten die Möglichkeit, die Eröffnung eines Schlichtungsverfahrens zu beantragen.Členské státy mají možnost požádat o zahájení dohodovacího postupu.
zur Eröffnung von Gemeinschaftszollkontingenten für Schafe und Ziegen sowie Schaf- und Ziegenfleisch für 2005kterým se otvírají celní kvóty Společenství pro ovce, kozy, skopové a kozí maso pro rok 2005

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Eröffnungs- und SchlussbilanzenPočáteční a konečné rozvahy
Gesamt-Eigenkapital in der EröffnungsbilanzCelkový vlastní kapitál v počáteční rozvaze
Fußtrichteröffnung am Vorlagetank verstopftZanesený dolní otvor trychtýře předlohového zásobníku
Die Übergangsaufträge und die EröffnungsbilanzPřechodné zakázky a počáteční rozvaha
Vgl. Erwägungsgrund (32) des Eröffnungsbeschlusses.Viz rozhodnutí o zahájení řízení, 32. bod odůvodnění.
Frankreich nahm am 18. Januar 2011 zum Eröffnungsbeschluss Stellung.Dne 18. ledna 2011 Francie předložila své připomínky k rozhodnutí o zahájení řízení.
Siehe Erwägungsgrund 65 im Eröffnungsbeschluss zum Verkauf von DBB/Belfius.Viz 65. bod odůvodnění rozhodnutí o zahájení řízení týkajícího se prodeje společnosti DBB/Belfius.
Durchführung einer Neueröffnung des Wettbewerbs gemäß einer Rahmenvereinbarung.obnovení soutěže podle rámcové dohody;