"Epidemiologie" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Epidemiologieepidemiologie

Beispieltexte mit "Epidemiologie"

Modul SI: Epidemiologie der Indikation(en) und Zielpopulation(en)Modul SI: Epidemiologické indikace a cílové populace
Epidemiologie von Zoonosen wiederbenannt werden.Tato laboratoř by proto měla být dočasně znovu jmenována Referenční laboratoří Společenství pro epidemiologii zoonóz.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Epidemiologie.Sledovat nejnovější poznatky v oblasti epidemiologie salmonely.